RAZVOJ INTERMODALNOG TRANSPORTA U SRBIJI, II faza


Na osnovu Memoranduma o razmevanju i saradnji između Republike Srbije i Kraljevine Holandije u toku je izrada II faze projekta “Intermodalni transport u Srbiji”. Projekat je otpočeo u februaru 2009. godine i finansiran je od strane Kraljevine Holandije uz učešće predstavnika konzorcijuma holandskih firmi NEA i MOVARES. Na sastanku 28.1.2010. godine, koje je organizovalo Udruženje saobraćaja i telekomunikacija Privredne komore Beograda u saradnji sa Ministarstvom za infrastrukturu predstavljena je druga faza projekta.

Cilj razvoja projekta je, da se nakon izvršene analize transportnog tržišta Srbije, predlože primenljiva rešenja kako bi lanac robnih tokova na transportnom tržištu cele Evropa ostao neprekinut. U drugoj fazi projekta, polje rada sa železnice će se proširiti na vodni i drumski saobraćaj. Srbija ima izuzetno veliki potencijal što pokazuju tokovi robe koji gravitiraju od/ka Rijeci, Baru, Konstanci, Ljubljani i severnoj Italiji, Budimpešti, Beču i daljim vezama ka Nemačkoj

Prema rečima Miodraga Poledice iz Ministarstva za infrastrukturu neophodno je stvoriti uslove za jačanje institucionalnog okvira i podizanja nivoa svesti nadležnih državnih organa, uprava i pravnih lica o prednostima intermodalnog transporta. To se može ostvariti poboljšanjem nivoa usluga koji bi se ponudio klijentima/tržištu i stvaranjem platforme koja omogućava dobru saradnju između svih zainteresovanih strana u intermodalnom transportu.

Geert Smit, direktor NEA i predstavnik Ministarstva finansija Kraljevine Holandije je ukazao na neophodnost formiranja intermodalnog razvojnog centra po uzoru na evropske, koji bi trebao da bude neutralna, neprofitna organizacija i nosilac svih intermodalnih aktivnosti u Srbiji. Beograd bi trebao da postane logistički centar i mesto međunarodne intermodalne veze.

Radnu grupu čine predstavnici: Ministarstva za infrastrukturu Republike Srbije, Ministarstva finansija – Uprave carina, Privredne komore Beograda – Udruženja saobraćaja i telekomunikacija, JP Železnice Srbije, Direkcije za železnice, Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Srbija kombi doo.

Mr Dragan Stefanović – sekretar Udruženja saobraćaja i telekomunikacija Privredne komore Beograda je naglasio potrebu jačanja institucionalne saradnje i stvaranja platforme potencijalnih korisnika sa idejom formiranja Intermodalnog centra pri Privrednoj komori Beograda Ističući značaj projekta, prisutne na sastanku je pozdravio i predsednik Privredne komore Beograda – dr Milan Janković. On je rekao da Srbija ima želje i resurse za napredak, kao i da su za takve tendencije neophodna evropska iskustva, a Privredna komora Beograda je spremna da pruži logističku podršku.

Direktor preduzeća MOVARES Maarten Huug Bode
je izložio predlog plana aktivnosti II faze razvoja intermodalnog transporta u Srbiji sa akcentom na konkretnije predloge i proširenje aktivnosti na saradnji.

Pomenute aktivnosti imaju veliki značaj za razvoj nacionalne privrede, a Privredna komora Beograda – Udruženje saobraćaja i telekomunikacija će svojim učešćem na projektu pružiti neophodnu podršku da se predložena rešenja i implementiraju.

Udruženje saobraćaja, telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

Projekat