SARADNJA NA UNAPREĐENJU SAOBRAĆAJA

U skladu sa svojim aktivnostima, Udruženje saobraćaja i telekomunikacija Privredne komore Beograda, u saradnji sa Ministarstvom za infrastrukturu je organozovalo sastanak na kome su se razmatrala određena pitanja vezana za rad i poslovanje privrednog društva „Železnički integralni transport“ (ŽIT). Ovo preduzeće je specijalizovano za organizaciju kontejnerskog transporta železnicom, kontejnerski transport rasutih tereta i pretovar kontejnera sa/i na železničke kompozicije.

 

Sekretar Udruženja – mr Dragan Stefanović je upoznao prisutne sa aktuelnom situacijom i pozvao na rešavanje određenih pitanja sve relevantne institucije kako bi se poboljšao saobraćaj, a naročito unapredio intermodalni transport.

 
Miodrag Poledica – načelnik Sektora za intermodalni transport Ministarstva za infrastrukturu je naveo da sve zemlje imaju paket mera za promociju intermodalnog transporta. Najčeše se takva promocija odnosi na popularizaciju železničkog saobraćaja, zbog niza prednosti koje nudi. ŽIT poseduje jedini kontejnerski terminal u Srbiji smešten između Savskog i mosta „Gazela“. Nakon neuspelog tendera, ŽIT će uskoro postati državno vlasništvo, te stoga unapređenje njegovog poslovanja spada u nacionalni interes.

 
Svetozar Milanović – generalni direktor ŽIT-a je predstavio poteškoće sa kojima se ovo preduzeće susreće, a koje se pre svega tiču pojedinih zakonskih odredbi i Rešenja Grada o režimu kretanja teretnih vozila.

 
U diskusiji je učestvovao Dragan Jovanović – pomoćnik Ministra za infrastrukturu, koji je tom prilikom podsetio da je u toku izrada podzakonskih akata koja se odnose na dozvoljeno osovinsko opterećenje i bruto masu teretnih vozila. Ljiljana Kuzmanović iz Sekretarijata za saobraćaj je istakla da je na snazi novo Rešenje Sekretarijata za saobraćaj kojim se kretanje teretnih vozila kroz grad vremenski ne ograničava. Vesko Senić iz Uprave saobraćajne policije Beograda je izrazio spremnost saobraćajne policije da učestvuje u svim aktivnostima na donošenju rešenja kako bi se saobraćaj u Beogradu odvijao na što bezbedniji način.

Udruženje saobraćaja, telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

Projekat