ATLAS REKE SAVE ZA NAUTIČKI TURIZAM


Pod predsedavanjem Privredne komore Beograda, održan je sastanak na temu "Izrade Atlasa reke Save za nautički turizam" kome su prisustvovali predstavnici Privredne komore Beograda, Hrvatske gospodarske komore, Regionalne Privredne komore Valjeva, Privredne komore Srbije, i direktor „Honda-Marina“, k.d. Beograd.

U uvodnom delu sastanka mr Dragan Stefanović - sekretar Udruženja saobraćaja i telekomunikacija Privredne komore Beograda je napomenuo, da je ovaj Radni sastanak organizovan kao nastavak aktivnosti na razmatranju predloga izrade „Atlasa reke Save za nautički turizam“ koji predstavlja deo projekta ERUSRS čiji je glavni cilj unapređenje privredne saradnje u slivu reke Save.

I
U okviru  prvog dela sastanka g-din Goran Masnec – direktor predstavništva HGK u Republici Srbiji je obavestio prisutne o detaljima njegove posete Ljubljani vezane za projekat SAVA – CulTouR. Privredna komora Ljubljane je viđena kao komora-vodeći partner za projekat SAVA – CulTouR sa slovenačke strane, o čemu će se oni izjasniti do kraja  marta 2010. godine (kao i o tome koje će slovenačke Komore učestvovati u ovom partnerstvu).

Po predlogu g-dina Gorana Masneca i g-dina Svetozara Krstića, usvojeno je da se početkom aprila održi sastanak učesnika predstavnika Komora da bi se uradio Akcioni plan.

II 
U nastavku sastanka razmatran je projekat „Atlas reke Sava za nautički turizam“. G-din Borislav Vasić, direktor „Honda-Marina“ i predsednik Odbora Sekcije za nautički tiruzam Privredne komore Srbije je upoznao prisutne sa metodologijom izrade nautičkog Atlasa Dunava i po ugledu na to, predstavio svoju „Ponudu za istraživanje reke Save u oblasti nautičkog turizma“.

U diskusiji su učestvovali svi prisutni, a kao glavno pitanje se nametnuo način finansiranja projekta Atlasa reke Save i usklađivanje aktivnosti za realizaciju.

Zaključci sastanka po pitanju Atlasa su sledeći:

  • neophodno je definisati jedinstvenu metodologiju istraživanja za sve Komore učesnice ovog projekta
  • neophodno je definisati: ključ podele troškova i ukupan tiraž Atlasa
  • neophodno je definisati sve detalje projekta „Atlas reke Save za nautički turizam“ u smislu prihvatanja predloga sa mogućnošću davanja novih predloga za Akcioni plan projekta pre održavanja VII Foruma predsednika ERUSRS kako bi se na Forumu donela konačna odluka
  • izraženo je mišljenje da bi bilo dobro da se po pitanju Atlasa održi zajednički sastanak svih Komora – potencijalnih partnera radi definisanja Akcionog plana.
Udruženje saobraćaja, telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

Projekat