RAZVOJ ŽELEZNIČKOG TRANSPORTA U SRBIJI


U saradnji sa JP Železnice Srbije, predstavnicima privrednih društava/preduzeća i stručno – upravnim institucijama grada Beograda i Republike Srbije, Udruženje saobraćaja i telekomunikacija Privredne komore Beograda je organizovalo privredno – stručni skup na teme:

 

  • Železnička infrastruktura – aktuelno stanje i planirane aktivnosti
  • Vozna sredstva – aktuelno stanje i planirane aktivnosti
  • Beogradski železnički čvor

U uvodnom delu skupa, sekretar Udruženja saobraćaja i telekomunikacija – mr Dragan Stefanović je naglasio da železnički sistem u postojećim uslovima i u budućnosti ima veliku ulogu, značaj i potencijal u društveno – privrednom razvoju naše zemlje. Procesi harmonizacije i liberalizacije železničkog sistema zahtevaju brže rešavanje postojećih pitanja: tehničko – tehnološkog nivoa razvoja, podizanja konkurentnosti, povećanje mobilnosti putničkih i robnih tokova i razvoj intermodalnog transporta u Republici Srbiji. Nove dimenzije razvoja, sa određenim statusom,  ekonomskim uslovima i aktivnostima preduzeća i države predstavljaju značajne potencijale.


Predsednik Skupštine Privredne komore Beograda – Zoran Milošević
je pozdravio prisutne i istakao da tehničko – tehnološki nivo i infrastruktura ovako značajnog sistema pobuđuju pažnju i da se ulažu maksimalni napori kako bi se dostigao nivo koji ovaj sistem zaslužuje.

 
U obraćanju prusutnima, generalni direktor JP Železnice Srbije – Milovan Marković je naveo, da dobar osnov za rešavanje pitanja razvoja i modernizacije železnice, kao i podizanje konkurentnosti čini znanje i stručnost koje već postoji. Kada se govori o liberalizaciji i otvaranju tržišta izvesno je da postoji njegovo ugrožavanje od strane konkurentskih železnica. Danas srpsku železnicu prati jedan ogroman posao koji se ogleda kroz reformu i restruktuiranje o čemu su više govorili zamenici generalnog direktora – mr Zoran Masal, Predrag Janković i Dragan Grujić. Restruktuiranje podrazumeva organizacione promene, restruktuiranje radne snage, razvoj ljudskih resursa, odvajanje sporednih delatnosti, kao i finansijsko restruktuiranje. U sklopu ovih aktivnosti, formirana je Direkcija za infrastrikturu i Direkcija za prevoz,  izvršeno je restruktuiranje radne snage, usvojena metodologija za izračunavanje naknada za pristup infrastrukturi, ... Sve ovo vodi ka poboljšanju komercijalnog učinka, racionalizaciji troškova poslovanja, povećanju produktivnosti, smanjenju potrošnje u javnom sektoru, usklađivanju sa propisima EU, privlačenju investicija iz privatnog sektora i dr.  Čitav proces se sprovodi po metodologiji koja je primenjena u drugim državama, a glavni razlozi za restruktuiranje su: neefikasnost i visoki dugovi železničkih preduzeća, veliki broj zaposlenih, gubitak konkurentnosti i tržišnog udela u odnosu na druge vidove saobraćaja, monopolski položaj i državno vlasništvo. U kojoj meri će plan biti sproveden, zavisi od sredstava i dinamike finansiranja. Trenutno stanje železnice u Srbiji karakterišu loše tehničko stanje pruga zbog čega se propisuju niže, od najveće dozvoljene brzine voznih sredstava, niži nivo godišnjeg remonta pruga, nedovoljan broj voznih sredstava, ... Stanje infrastrukture na Koridoru X kroz Srbiju nije na potrebnom tehničkom nivou za pružanje kvalitetne usluge u prevozu, što železnicu čini konkurentnom. Nameće se dominantna potreba da se železnica vrati u projektovano stanje, uz postepenu modernizaciju u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima i dugoročnim konceptom razvoja.

 
Direktor Beogradskog železničkog čvora – Milutin Milošević  
je prezentovao postojeće stanje i planirane aktivnosti na rekonstrukciji Beogradskog železničkog čvora. Čitav koncept će se realizovati kroz dva sistema – prevoz putnika i robni prevoz, sa posebnim osvrtom na prevoz opasnog tereta pri čemu će se trase za njegovo kretanje izmestiti iz grada. Projekti rekonstrukcije podrazumevaju izgradnju savremenog „Beopolisa“ koga će karakterisati efikasnost i funkcionalnost.

 

U nastavku skupa, u diskusiji su učestvovali: prof. dr Dragomir Mandić – šef  Katedre za železnički transport Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, prof. dr Ratomir Vračarević – Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, prof. dr Zoran Bundalo – Visoka železnička škola Beograd, Miodrag Trajković – Republički zavod za razvoj Srbije, Dušan Milanović – Urbanistički zavod Beograda, Gradimir Stefanović – GSTC London, Slavoljub Jeftić – Schenker DB, Miladin Šakić – Gradsko veće Pančevo, Ljubomir Bečejac – Galeb FSU, Zoran Anđelković – UO JP Železnice Srbije, i drugi.

Privredna komora Beograda – Udruženje saobraćaja i telekomunikacija će i u narednom periodu učestvovati u aktivnostima i pružati punu podršku JP Železnice Srbije, kao i ostalim privrednim društvima/preduzećima i preduzetništvu na unapređenju celokupnog saobraćajnog, telekomunikacionog i privrednog ambijenta.

Udruženje saobraćaja, telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

Projekat