POTENCIJALI INTERMODALNOG TRANSPORTA U REPUBLICI SRBIJI


U organizaciji Agencije SIEPA i Ministarstva za infrastrukturu Republike Srbije, u Beogradu je 15. i 16. aprila održana dvodnevna međunarodna konferencija na temu: „Privredni tokovi i intermodalni transport u ekonomskim odnosima između Srbije, Crne Gore i Italije“. U radu konferencije učestvovali su predstavnici Vlade R Srbije i Italije, predstavnici naučno-stručnih institucija, kao i privrednici koji posluju u oblasti saobraćaja. Predstavljen je projekat „ItalBalk“ koji ima za cilj stvaranje partnerstva između Italije i balkanskih zemalja na polju unapređenja intermodalnog transporta.

U uvodnom delu konferencije predstavnici Ministarstava Republike Srbije i Italije, istakli su značaj i ulogu saradnje u oblasti saobraćaja i privrede.


Prvog dana konferencije, sekretar Udruženja saobraćaja i telekomunikacija Privredne komore Beograda – mr Dragan Stefanović je prezentirao trenutno makroekonomsko i privredno stanje u Republici Srbiji sa posebnim osvrtom na obim rada u robnoj transportnoj privredi. Statistike ukazuju na neravnomernost raspodele robnih tokova na vidove saobraćaja što ukazuje neophodnost većeg udela intermodalnog transporta (IT) u ukupnom transportu robe. Da bi se to postiglo, neophodno je:

 • Održavanje i razvoj infrastrukture – puteva, železnice, vodnih puteva
 • Osposobljavanje i nabavka prevoznih sredstava i opreme
 • Definisanje nove Strategije restruktuiranja i privatizacije – stvoriti uslove za javno/privatno partnerstvo
 • Ekonomska kooperacija, investicije, infrastruktura i IT tehnologija
 • IT  terminali – višekriterijumska analiza, efekti i stvaranje uslova
 • Bilateralni sporazumi i zakonska regulativa
 • Stvaranje institucionalne mreže – nastavak saradnje
 • Stvaranje organizacionog okvira – definisanje uloga i odnosa
 • Uravnoteženje transportnih tokova
 • Definisanje društveno – ekonomske opravdanosti razvoja i upravaljanja IT
 • Iskorišćenje GT i „Ad hoc“ rešenja infrastrukture
 • . . .

Naglašena je potreba za obrazovanjem Intermodalnog razvojnog centra (IRC) uz institucionalnu podršku Privredne komore Beograda – Udruženja saobraćaja i telekomunikacija. Glavne aktivnosti Centra bi bile sledeće: razvoj institucionalne saradnje, implementacija znanja i iskustva, analiza tržišta i mogućnosti rada, uspostavljanje saradnje između davaoca/korisnika usluga, zastupanje interesa, učestvovanje u rešavanju otvorenih pitanja, promocija IT, ...


Predstavnici privrednih društava i institucija iz Republike Srbije, Crne Gore i Italije izneli su niz značajnih aktivnosti, otvorenih pitanja i mogućnosti za saradnju na prostoru Balkana, odnosno Evrope
Udruženje saobraćaja, telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

Projekat