PROSTORNI PLAN REPUBLIKE SRBIJE


U saradnji sa Republičkom agencijom za prostorno planiranje Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, predstavnicima privrednih društava/preduzeća, stručno – upravnih institucija grada Beograda i Republike Srbije, održana je prezentacija dokumenta

 


Prostorni plan Republike Srbije 2010 – 2014 – 2021
, nacrt


U uvodnom obraćanju, sekretar Udruženja saobraćaja i telekomunikacija –  mr Dragan Stefanović je pozdravio prisutne i istakao značaj pomenutog dokumenta za razvoj Srbije, kako društvenog, tako i privrednog ambijenta.

 


Rukovodilac izrade plana i direktor Agencije za prostorno planiranje – prof. dr Borislav Stojkov
je izvestio prisutne da se prostorni plan nalazi u završnoj fazi, da se u junu očekuje njegovo prosleđivanje Vladi Srbije, a zatim i njegovo usvajanje u Skupštini Srbije. U pripremi plana, angažovan je veliki broj eksperata sa beogradskog, novosadskog i niškog Univerziteta iz raznih oblasti života. Plan je do sada obišao gotovo sve gradove Republike Srbije i naišao na prihvatanje od strane javnosti. Plan je imao zadatak da definiše osnovne probleme koji danas postoje u Srbiji i pet osnovnih ciljeva prema kojima Srbija treba da bude usmerena do 2021. godine. Analiziran je ekonomski, socijalni i ekološko – fizički razvoj Srbije. Dugoročna vizija Srbije se najpre ogleda u njenoj teritorijalnoj konzistentnosti odnosno, jasno definisanim granicama. Srbija se vidi kao regionalno uravnotežena, konkurentna sa održivim ekonomskim rastom, stabilna, infrastrukturno opremljena i saobraćajno pristupačna, očuvanog i zaštićenog kulturnog nasleđa, kvalitetne životne sredine i integrisana u evropsko okruženje.

 
Jedan od osnovnih ciljeva je bio smanjenje neuravnoteženosti regionalnog razvoja i to kroz: ubrzaniji i kvalitetniji razvoj graničnih područja istočne, južne i zapadne Srbije, ali i podrška razvoju najvećih gradova Srbije koji se prostiru na osovini sever – jug, prateći trasu Koridora 10; poštovanje principa decentralizacije (kadrovska, institucionalna, administrativna) smanjenjem broja gradova i opština; podsticanje ruralnog razvoja kroz jačanje saradnje grada i sela. Regionalna konkurentnost i pristupačnost je drugi cilj plana koji će se ostvariti delovanjem novih regionalnoih centara i iniciranjem projekata iz različitih oblasti društveno – privrednog života. Treći cilj plana je održivo korišćenje prirodnih resursa i zaštita životne sredine uz naglasak racionalnog korišćenja resursa, povećanje energetske efikasnosti, čistija tehnološka rešenja i upravljanje čvrstim otpadom.


U diskusiji i predlozima učestvovali su: prof. dr Slobodan Zečević – Saobraćajni fakultet u Beogradu, Anđelka Tufegdžić – Saobraćajni institut CIP, mr Dragan Stefanović – Privredna komora Beograda, Miodrag Poledica – Ministarstvo za infrastrukturu R Srbije, prof. dr Zoran Radmilović – Saobraćajni fakultet u Beogradu, prof. dr Zoran Bundalo – Visoka železnička škola u Beogradu, prof. dr Ratomir Vračarević – Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, mr Žaklina Gligorijević – direktor Urbanističkog zavoda u Beogradu, dr Edvard Jakopin – direktor Republičkog Zavoda za razvoj, ...


Da bi Srbija zauzimala dominantan položaj u regionu, neophodno je stvoriti uslove i razviti intermodalni saobraćaj. Uz podršku Ministarstva za infrastrukturu i holandskiuh partnera koji učestvuju na projektu razvoja intermodalnog transporta u Srbiji, Udruženje saobraćaja i telekomunikacija Privredne komore Beograda ima ulogu u aktivnostima za osnivanje intermodalnog razvojnog centra u Beogradu.

Udruženje saobraćaja, telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

Projekat