Održivi razvoj saobraćajnog sistema-upravljanje opasnim materijama i zaštita životne sredine


U skladu sa planiranim aktivnostima Udruženja saobraćaja i telekomunikacija i u saradnji sa upravnim, stručnim i naučnim institucijama, održan je sastanak sa temom "Održivi razvoj saobraćajnog sistema-upravljanje opasnim materijam i zaštita životne sredine".

Prof dr Zoran Radmilović
sa Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu je predstavio REACT projekat i deo koji se odnosi na istraživanje posvećeno klimatski pogodnom transportu.


Miodrag Poledica i Dejan Tomić su ispred Ministarstva za infrastrukturu predstavili novine u Nacrtu zakona o transportu opasnog tereta koji se nalazi u postupku dobijanja mišljenja od ostalih ministarstava.

 
Predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Ljiljana Rauš i Branko Vukobratović su predstavili osnovne propise i uslove za dobijanje odobrenja za transport opasnih materija i kontrolu u saobraćaju.


Prof dr Vojkan Jovanović
sa Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu je upoznao sa načinom utvrđivanja trase za kretanje vozila kao značajnim elementom za upravljenje rizikom u prevozu opasnih roba.


Novica Mićević
je ispred Sekretarijata za saobraćaj grada Beograda naveo značaj upravljanja parkiranjem kao podršku održivom saobraćajnom sistemu u Beogradu. Uzimajući u obzir podatak da je u Beogradu u periodu 2000-2007.godina broj vozila porastao za preko 40% i da se 1/4 saobraćaja u centralnoj gradskoj zoni svodi na traženje slobodnog parking mesta jasan je uticaj parkiranja na zaštitu životne sredine.


Dr Tomislav Jovanović
sa Saobraćajnog instituta CIP je predstavio Studiju uticaja na mobilnost.

Softverski paket za upravljenje transportom opasnog otpada nastalog pri eksploataciji plovila su predstavili dr Marija Vukić iz Instituta "Kirilo Savić" i Uroš Spruk iz Aluxom d.o.o.


Mr Dragan Stefanović
iz Privredne komore Beograda je izložio tendencije održivog razvoja saobraćajnog sitema i upravljanje rizicima.


U diskusiji su učestvovali Slobodan Mišanović iz GSP-a koji je predstavio pojedine direktive EU koje se odnose na oblast drumskog saobraćaja i zaštite životne sredine i naveo je značaj primene alternativnih izvora energije u saobraćaju i transportu. Žaneta Ostojić-Barjaktarević, Plovput,  prof dr Marija Vukić i Uroš Spruk su razmenili mišljenja o softverskom paketu za upravljenje transportom opasnog otpada i vezi sa RIS koji je razvio Plovput.
Prof dr Branimir Bošković, Direkcija za železnice i Slavoljub Jevtić, Schenker d.o.o su predstavnicima Ministarstva za infrastrukturu izneli primedbe na pojedine elemente Nacrta zakona o prevozu opasnih materija i  način rada na Nacrtu.


Učesnici su se složili da veza između trasnporta i zaštite životne sredine sve više dobija na značaju, a napredak koji se odnosi na planove razvoja, zakonsku regulativu i sprovođenje sporazuma, konvencija i standarda je preduslov održivog transportnog sistema.

Udruženje saobraćaja, telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

Projekat