NASTAVAK PROJEKTA "INTERMODALNI TRANSPORT"

U skladu sa Memorandumom o razumevanju i saradnji Republike Srbije i Kraljevine Holandije predstavljena je druga faza realizacije projekta "Intermodalni transport".

Radnu grupu koja u saradnji sa konsultantima iz Holandije realizuje ovaj projekat čine predstavnici: Ministarstva za infrastrukturu, Ministarstva finansija-Uprave carine, JP "Železnice Srbije", Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Direkcije za građevinsko zemljište grada Beograda i Privredne komore Beograda.

Ispred holandske firme NEA i i Van Vliet Consultancy data je analiza uskih grla koja postoje kod nas kada je u pitanju organizovanje intermodalnog saobraćaja, razmatrano je upravljanje intermodalnim lancem, a poseban akcenat dat je definisanju karakteristika operatera koji će se na našim prostorima baviti organizacijom intermodalnog transporta.

Predstavnik Saobraćajnog fakulteta je prezentirao moguće makro i mikro lokacije intermodalnog terminala u Srbiji.

U davanju predloga i sugestija učestvovali su predstavnici preduzeća i privrednih društava na čije poslovanje značajno utiče organizacija transporta, ekonomičnost, efikasnost i zaštita životne sredine koji su i osnovni pravci razvoja saobraćajnog sistema u Evropi.

Na kraju izlaganja zakazana je sledeća radionica koja će se održati u Holandiji i nakon koje će zaključci sa implementacijom aktivnosti biti predstavljeni članicama Udruženja saobraćaja i telekomunikacija Privredne komore Beograda.

Za potpunije razmatranje potencijala za učesnike skupa je, u saradnji sa predstavnicima putničke agencije BS Tours, organizovano razgledanje grada iz otvorenog turističkog autobusa.

Udruženje saobraćaja, telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

Projekat