STRATEGIJA PROSTORNOG PLANIRANJA REPUBLIKE SRBIJE

Na sastanku koji je u Privrednoj komori Beograda organizovala Republička agencija za prostorno planiranje u saradnji sa Udruženjem saobraćaja i telekomunikacija predstavljena je radna verzija "Stretgije prostornog planiranja – separat saobraćaj i saobraćajna infrastruktura".

Učesnici sastanka su imali priliku da iznesu svoje mišljenje o pojedinim temama i da daju adekvatne sugestije i predloge koje će radna grupa razmotriti i implementirati u krajnju verziju dokumenta.

Prof dr B. Stojkov, direktor Republičke agencije za prostorno planiranje je naveo da Strategija treba da obuhvati realnost, ciljeve i viziju razvoja i predstavio je oblasti i teme na koje se navedeni separat odnosi.

Dokument su predsatvili dr V. Depolo, rukovodilac teme i članovi radnog tima: dr S. Vukanović, dr M.Marković, dr V. Čolić, dok su u diskusiji učestvovali predstavnici privrede, stručnjaci iz oblasti saobraćaja D. Milojčić, JP "Putevi Srbije", S. Iković, Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore i LJ. Mihajlović, Plovput.

Mr D. Stefanović, Sekretar Udruženja saobraćaja i telekomunikacija je istakao potrebu uključenja privrede u izradu strateških dokumenta i naveo je da je Privredna komora Beograda otvorena za saradnju i zajedničko sagledavanje problematike sa privrednim subjektima, stručnim, naučnim institucijama i organima Uprave u cilju kreiranja što boljeg privrednog ambijenta.

Udruženje saobraćaja, telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

Projekat