PROBLEMI NA STAJALIŠTIMA VAN BEOGRADSKE AUTOBUSKE STANICE

Udruženje saobraćaja i telekomunikacija organizovalo je privredno-stručni skup na kome su predstavljene teme od značaja za razvoj privrednog ambijenta. Sednicom je predsedavao Branislav Baćović, predsednik Odbora Udruženja koji je istakao značaj rada komorskog sistema i saradnje sa privrednicima u cilju formiranja što boljeg privrednog ambijenta.
Sekretar Udruženja saobraćaja i telekomunikacija mr Dragan Stefanović je upoznao prisutne sa planiranim aktivnostima Udruženja i pozvao da zainteresovani uzmu učešće u privredno-stručnoj delegaciji koja će posetiti Zagreb i sastati se sa hrvatskim privrednicima i članovima nadležnih institucija. Na skupu su govorili Mr Pavle Galić pomoćnik ministra za vodni saobraćaj, Prof dr Nada Milosavljević sa Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, mr Milica Slijepčević predstavnik "Dunav osiguranja" i Branko Arsić, predstavnik firme specijalizovane za sajamske manifestacije "Mondorama".

Mr Pavle Galić, pomoćnik ministra za vodni saobraćaj Ministarstva za infrastrukturu dao je pregled potencijalnih razvojnih programa u oblasti vodnog saobraćaja. S obzirom da Srbija ima povoljne ekonomske i geografske karakteristike za teretni, putnički i turistički saobraćaj na unutršnjim plovnim putevima planirani razvojni projekti se mogu grupisatiu: programe realizacije Master plana za UPP (rekonstrukcija oštećenih objekata, uklanjanje neeksplodiranih sredstava i olupina iz unutrašnjih plovnih puteva), programe unapređenja usluga u prevozu plovnim putevima (rehabilitacija i revitalizacija plovnih puteva i lučkih objekata) i programe unapređenja infrastrukture i unutrašnjih plovnih puteva. Do 2015. godine treba uložiti oko 435 miliona eura za realizaciju svih planiranih projekata.

Prof dr Nada Milosavljević sa Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu predstavila je Elaborat "Istraživanje karakteristika tokova međugradskih putnika i autobusa na stajalištima van Beogradske autobuske stanice". Cilj izrade Elaborata je kvantifikacija problema nastalog korišćenjem stajališta za međumesni prevoz na teritoriji Beograda van Beogradske autobuske stanice radi definisanja mera za smanjenje sive ekonomije sistematskim rešenjima uzroka i posledica negativnih pojava. Rezultati studije su doveli do niza zaključaka koji se odnose na efikasnost obavljanja saobraćaja i bezbednost i biće prosleđeni nadleđnim institucijama.

mr Milica Slijepčević, predstavnik "Dunav osiguranja" je predstavila ponudu i mogućnosti za saradnju ove kompanije i članova Privredne komore Beograda, dok je informaciju o učešću na međunarodnom sajmu Intertraffic 2009 u Istanbulu izneo Branko Arsić, predstavnik firme specijalizovane za sajamske manifestacije "Mondorama".

Udruženje saobraćaja, telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

Projekat