POZIV SKUPŠTINI DA FORMIRA AGENCIJU ZA POŠTANSKE USLUGE, KAO USLOV ZA REŠAVANJE POSTOJEĆIH PROBLEMA U EKSPRESNOJ POŠTI

Udruženje saobraćaja i telekomunikacija Privredne komore Beograda održalo je tematski sastanak na temu "Ekspres pošta-aktuelna pitanja i pravci razvoja".

Na sastanku su učestvovali pomoćnik ministra, gospođa Snežana Obrenov-Ivanović, Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo, glavni inspektor, Dragica Jovanović, Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo, predstavnici operatora koji se bave delatnošću ekspres pošta i kurirske službe: JP PTT saobraćaja "Srbija", DHL Express, FEDEX Flying cargo YU, JAT airways, TNT/TIM KOP, In time express, YUPDExpress, SU-PORT, City runner, City express, Overnight Express, A2B express delivery doo i AKS doo i predstavnici Privredne komore Beograda.

Snežana Obrenov Ivanović je navela da se Zakon o poštanskim uslugama ne primenjuje u potpunosti zbog nepostojanja regulatornog tela, tj. Agencije za poštanske usluge. Agencija je osnovana, ali Savet Agencije još uvek nije imenovan od strane Narodne skupštine, pa tako ni podzakonski akti koji su trebali biti doneti od strane Agencije – nisu doneti i to predstavlja osnovnu prepreku za efikasniji rad i rešavanje postojećih problema u oblasti prenosa pošiljaka.

U nastavku sastanka Boris Petković, DHL Express je izložio neusaglašenosti u pravnoj regulativi i praksi prenosa ekspresnih pošiljki. Fokus je bio na Carinskom zakonu, Zakonom o poštanskim uslugama istaknute su kontinualne, standardne primedbe, Zakonu o drumskom saobraćaju.

U diskusiji su učestvovali su i Lj.Karaklajić - YUPDexpress, D. Jovanović- Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo, N. Cekić - City Runner, S. Otmačić - Overnight Express, D. Đurović - JP PTT saobraćaja "Srbija" i Dragan Stefanović – Privredna komora Beograda pri čemu je postavljen niz pitanja koja se odnose na primenu Zakona o poštanskim uslugama, kontrolu rada operatora, novi zakon o doplatnoj poštanskoj marki, usklađivanju Zakona o poštanskim uslugama sa direktivama EU, pri čemu su ponuđena odgovarajuća rešenja za data otvorena pitanja.

Dragan Stefanović je uputio predlog da se ne formiraju zatvoreni krugovi, već da svi operatori u oblasti ekspresne pošte i kurirske službe sublimiraju svoje interese putem Udruženja saobraćaja i telekomunikacija Privredne komore Beograda.

Snežana Obrenov Ivanović je izrazila uverenje da će skup doprineti rešavanju pojedinih pitanja u ovoj oblasti, a da poseban zaključak i poruku treba uputiti Parlamentu sa više strana kako bi se u što kraćem roku formirao Savet Agencije za poštanske usluge čime bi većina problema bila rešena.

Udruženje saobraćaja, telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

Projekat