BEOGRADSKI METRO – STANJE I VIZIJE RAZVOJA

Udruženje saobraćaja i telekomunikacija Privredne komore Beograda organizovalo je 23. marta 2009. godine sastanak sa aktuelnom temom "Beogradski metro-stanje i vizija razvoja" , na kome je poznati stručnjak iz oblasti rešavanja problema saobraćaja u gradovima, prof dr Slobodan Mitrić, koji je inače i konsultant Svetske banke, dao svoje viđenje planiranja brzog gradskog prevoza u Beogradu.

Na sastanku su učestvovali predstavnici privrede, stručnih i upravnih institucija Republike Srbije i grada Beograda. Sastanak je još jednom pokazao da je problem rešavanja saobraćaja u Beogradu najveći problem grada, kao i da pitanje izbora koncepta beogradskog metroa izmađu lakog o teškog metroa, je još uvek nerešeno i pitanje koje je podelilo našu stručnu i profesionalnu javnost.

Gospodin Mitrić je naveo da uvek postoji želja da se brzi gradski prevoz potpuno odvoji od ostatka saobraćaja, što nije uvek moguće. Danas postoji više alternativa koje ne treba sukobljavati, već ih treba posmatrati zajedno i izvući ono što je najbolje za oba slučaja.

Takođe jedna od osnovnih tačaka mora biti analiza rizika kako bi se uočile slabe tačke projekta koji je inače jako skup i zato ne sme da bude loš. U toku dalje analize i izbora varijante koriste se multikriterijumske analize koje obuhvataju ekonomske i finansijske elemente. Karakteristike lakog metroa su da je trasa dužine 12,2km, od čega je 4,1km u tunelu, kapaciteta je 15 000 putnika, a troškovi izgradnje su oko 500 000 000 $, dok klasični metro nema studiju opravdanosti ni procene eksploatacionih troškova.

U daljem toku sastanka došlo je do postavljanja pitanja i diskusije u kojoj su učestvovali: pomoćnik Ministra D. Lasica – Ministarstvo za infrastrukturu, D. Milanović - Urbanistički zavod grada Beograda, M. Milošević – Beočvor, Ž. Đokanović – Direkcija za javni prevoz Skupštine grada Beograda, prof dr R. Vračarević – Tehnički fakultet u Novom Sadu, B. Jovin-arhitekta i prof dr D. Mandić – Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Zaključeno je da je problem saobraćaja u Beogradu složen, i da bez obzira na izbor varijante koja će biti prihvaćena za investiranje treba učiniti sve što je moguće kako bi se postojeći, veliki problemi rešili jer ovako veliki investicioni projekti zahtevaju dosta sredstava i vremena, a pojedina rešenja moraju biti pronađena u što kraćem roku.

Udruženje saobraćaja, telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

Projekat