PROFESIONALNO OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIH U 
                               NACIONALNOM I MEĐUNARODNOM DRUMSKOM TRANSPORTU


Privredna komora Beograda
, Udruženje saobraćaja i telekomunikacija i Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, u saradnji sa RICO Training Centrom iz Beograda (akreditovanim institutom IRU Academy), je uspešno realizovala obuku prve grupe polaznika za sticanje zvanja sertifikovanog menadžera u međunarodnom i nacionalnom drumskom prevozu. Međunarodno prepoznatljiv Sertifikat o profesionalnoj kompetenciji zasnovan je na Direktivama Veća EU 96/26/EC i 98/76/EC i pruža svojevrstan dokaz o zvaničnoj kvalifikaciji koja je uslov za bavljenje ovom delatnošću.

Polaznici su imali priliku da se od najboljih eksperata u svojim oblastima upoznaju sa standardima vezanim za poznavanje finansija, uslove poslovanja, saobraćajnim regulativama, ugovorima i protokolu savremenog drumskog prevoza. Sa ciljem postizanja boljeg kvaliteta i nivoa saobraćajne usluge prevoznika u Republici Srbiji, Privredna komora Beograda će i u narednom periodu nastaviti edukaciju pružalaca transportnih usluga. Pored pomenute obuke, u ponudi će se naći i obuka za rukovanje digitalnim tahografima, namenjena menažerima, operativcima, serviserima i vozačima.

Udruženje saobraćaja, telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

Projekat