Finalna prezentacija projekta „Intermodalni transport u Srbiji“

Projekat “Intermodalni transport u Srbiji” nastao je kao rezultat Memoranduma o razmevanju i saradnji između Republike Srbije i Kraljevine Holandije. Projekat je otpočeo u februaru 2009. godine i finansiran je od strane Kraljevine Holandije. Radnu grupu su činili predstavnici: Ministarstva za infrastrukturu Republike Srbije, Ministarstva finansija – Uprave carina, JP Železnice Srbije, Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Srbija kombi doo, Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Privredne komore Beograda – Udruženja saobraćaja i telekomunikacija. Na jučerašnjem sastanku koji su organizovali Ministarstvo za infrastrukturu, Privredna komora Beograda i Konzorcijum holandskih firmi NEA, MOVARES I ECORYS,  predstavljena je poslednja faza projekta.


Moderator skupa, mr Dragan Stefanović – sekretar Udruženja saobraćaja i telekomunikacija Privredne komore Beograda je u pozdravnoj reči istakao značaj projekta, naročito što se on prezentuje u okviru Konferencije srpsko-holandskog poslovnog susreta.


Državni sekretar Ministarstva za infrastrukturu, prof dr Slavoljub Vukićević je naglasio značaj međusobne saradnje i uloge intermodalnog transporta u razvoju Republike Srbije gde se ulažu napori za stvaranje pozitivnih uslova za rad i poslovanje privrede i čitavog društva.


Rea Westerdorp, zamenik direktora Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom Kraljevine Holandije je pozdravila uspešnu saradnju holandskih i srpskih partnera istakavši da će dalje aktivnosti biti usmerene na jačanje institucionalne saradnje.


Miodrag Poledica, načelnik Odeljenja za intermodalni i železnički transport Ministarstva za infrastrukturu je istakao, da Srbija niz godina unazad prati iskustva u drugim zemljama po pitanju razvoja intermodalnog transporta i pronalazi rešenja za njihovu implementaciju, ali nailazi na poteškoće. Te poteškoće se pre svega tiču institucionalnog, infrastrukturnog i zakonskog okvira. Iako je Srbija potpisnica niza bilateralnih i multilateralnih sporazuma sa zemljama u okruženju, njihova primena nije moguća u realnim uslovima.


Cilj ovog projekta je, da se nakon izvršene analize transportnog tržišta Srbije, predlože primenljiva rešenja kako bi lanac robnih tokova na transportnom tržištu cele Evropa ostao neprekinut. Da bi se to postiglo, neophodno je stvoriti uslove za jačanje institucionalnog okvira i podizanja nivoa svesti nadležnih državnih organa, uprava i pravnih lica o prednostima imtermodalnog transporta. To se može ostvariti poboljšanjem nivoa usluga koji bi se ponudio klijentima/tržištu i stvaranjem platforme koja omogućava dobru saradnju između svih zainteresovanih strana u intermodalnom transportu.


Pošto Beograd predstavlja glavni privredni centar Jugoistočne Evrope, ideja je da se na njegovoj teritoriji formira tzv. Intermodalni razvojni centar. Maarten Huug Bode, konsultant u preduzeću MOVARES je u svom izlaganju istakao na neophodnost stvaranja jakog intermodalnog operatera, veću saradnju javnog i privatnog sektora uz neizostavnu podršku nacionalnih institucija.


Willem Van Vliet, konsultant pri Van Vliet Consultancy je u svojoj prezentaciji predstavio potencijale luke Roterdam i izrazio spremnost holandskih eksperata pri podršci razvoja intermodalnog transporta u Srbiji.

Predstavnik beogradskog preduzeća Transportšped, Biljana Rakić je predstavila potencijale svog preduzeća kao lidera u pružanju špediterskih usluga na nacionalnom i međunarodnom tržištu.


Geert Smit, direktor Centra NEA je pozdravio dosadašnje aktivnosti Radne grupe. On je istakao neophodnost formiranja intermodalnog razvojnog centra koji bi trebao da bude pod okriljem Ministarstva za infrastrukturu kao neutralna, neprofitna organizacija i kao nosilac svih intermodalnih aktivnosti u Srbiji. Takođe, Beograd bi trebao da postane logistički centar i mesto međunarodne intermodalne veze.


Svoj doprinos temi sastanka dali su i predstavnici Fabrike vagona iz Kraljeva, SEETO organizacije u Srbiji, JP Železnice Srbije, Moma Tunić i dr. Oni su tokom diskusije izrazili poverenje u pozitivan ishod projekta i izneli svoja dosadašnja iskustva.


Mr Pavle Galić, pomoćnik Ministra za infrastrukturu je istakao da će Republika Srbija uskoro biti potpuno integrisana u evropske intermodalne tokove. Sa oporavkom privrede i integracionim procesima u regionu, porašće značaj i uloga intermodalnog transporta. Intezitet aktivnosti u ovoj oblasti unaprediće se kroz:

  • izgradnju institucija u ovoj oblasti
  • izgradnju intermodalnih terminala, luka i logistričkih centara
  • poboljšanje organizacije svih učesnika u intermodalnom transportnom lancu
  • uvođenje stimulativnih mera od strane države.

Pravična i nediskriminatorska politika i konkurentno tržište dovešće do značajnog povećanja obima rada i smanjenja učešća transportnih troškova u ceni proizvoda. Sa pouzdanom i efikasnom organizacijom intermodalnog transporta, u 2015. godini Republiku Srbiju vidimo kao pouzdanog i priznatog partnera u evropskom logističkom sistemu. Snažan rast tržišta u našoj zemlji i kompanija koje ovde posluju daće dobre izglede za profitabilnu i uspešnu budućnost u kojoj će Beograd, kao glavni grad na raskršću Pan-evropskih Koridora X i VII, predstavljati regionalnu intermodalnu logističku platformu.


Obraćajući se prisutnima, u završnoj reči skupa, mr Dragan Stefanović – sekretar Udruženja saobraćaja i telekomunikacija Privredne komore Beograda je naglasio potrebu sprovođenja sledećih aktivnosti i to kroz:

  • institucionalnu saradnju
  • platformu potencijalnih korisnika sa idejom formiranja Intermodalnog centra pri Privrednoj komori Beograda
  • primer probnog šatl voza na relaciji Beograd – Rijeka
  • obuku i razvoj praktičnog iskustva
  • izbegavanje uskih grla
  • u narednom periodu neophodan nastavak saradnje između Holandije i Srbije

Mr Dragan Stefanović se zahvalio svim učesnicima skupa na aktivnom učešću i stručnim sugestijama.

Udruženje saobraćaja, telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

Projekat