PRIREĐIVAČI IGARA NA SREĆU ZALAŽU SE ZA BOLJU REGULATIVU I LEGALNO POSLOVANJE


Pojava patološkog kockanja i njena učestalost, predstavljaju jedan od glavnih problema priređivačima igara na sreću. Problem predstavlja i problematično i rizično kockanje, jer su ti ljudi na putu da postanu patološki kockari. U tom smislu , trebalo bi da veći broj ljudi bude obuhvaćen prevencijom i edukacijom, što je istovremeno u interesu i države i priređivača igara na sreću.

Ocenjeno je da prekomerna regulativa i restrikcije u oblasti igara na sreću, podstiču priređivače da posluju u nelegalnoj zoni, ali, isto tako, nije dobro ukoliko ova oblast nije zakonski uređena. Regulativa u oblasti igara na sreću trebalo bi da bude proporcionalna i nediskriminatorska. Podatak da u Srbiji postoji 1-3 odsto patoloških kockara je zabrinjavajući , s obzirom da u Nemačkoj na uzorku od 100.000 građana taj procenat iznosi 0,2 odsto.

Učesnici konferencije su se složili da odredba po kojoj igraonice na sreću moraju biti udaljene više od 200 m od obrazovnih ustanova,suštinski ne rešava problem,već bi se on mogao rešiti zabranom ulaska maloletnim licima u objekte za igre na sreću.

Udruženje kreativne industrije

Grupacije