Privredna komora Beograda, Udruženje socijalnih, društvenih i ličnih uslužnih delatnosti, Centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva zajedno sa preduzećem za profesionalno održavanje objekata i usluge MOPEX d.o.o iz Beograda, pozivaju Vas na jednodnevni seminar-radionicu:

  

''SAVREMENA METODA ČIŠĆENJA, ODRŽAVANAJA HIGIJENE I DEZINFEKCIJE 

U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA''

 

04. novembar  2009. godine,

Sava Centar, Milentija Popovića 9,  sala IV, prvi sprat  sa početkom u  10.00 časova.

 

 

Privredna komora Beograda podržava nastojanje svojih članica u praćenju svetskih standarda i trendova u oblasti  profesionalnog  čišćenja i održavanja objekata u zdravstvenim ustanovama. Seminar–radionica organizuje se u cilju dodatne edukacije u ovoj oblasti i prevencije interhospitalnih infekcija i epidemija.Kombinujući predavanja i demonstarciju praktične primene, predavači će učesnike upoznati sa sledećim temama:  

  

- Kratko predstavljanje kompanija Mopex i Premiere products

- Standardi u Velikoj Britaniji i standardi u Srbiji (čišćenje, dezinfekcija, odlaganje infektivnog otpada)

- Važnost pravilnog izbora hemijskih sredstava, ph vrednosti i koncentracija

- Pravilan način čišćenja (određivanje primarnih površina)

- Dezinfekcija  - hemijska sredstva i metode

- Sobe pacijenata

- Sanitarni  blok

- Hodnici i stepeništa

- Pravilan postupak kontrole izvršenih poslova

 

U delu za pitanja i odgovore učesnici će imati priliku da daju sugestije i dobiju stručne konsultacije.

Predavanja se realizuju na engleskom jeziku uz obezbeđen simultani prevod.

Predavači: Matthew Baines, Philippe Lemmi. Predavači su stručnjaci edukativnog centra kompanije "Premiere Products", vodećeg edukativnog centra u Velikoj Britaniji, koji spada među tri najveća u Evropi.

Učešće na seminaru – radionici je bez kotizacije.

 

Prijava učešća je do 02. novembra 2009. godine (Prijava u prilogu). Popunjenu prijavu prosledite putem faksa na broj 3618-003 ili u elektronskoj formi na e- mail: vladav@kombeg.org.rs ili pavicsanja@mopex.rs  Zbog aktuelnosti teme sugerišemo Vam da potvrdite svoj dolazak u što kraćem roku.

 

INFORMACIJE:                                                                                                                                                       

•          Udruženje socijalnih, društvenih i ličnih uslužnih delatnosti: Vladimir Vuksanovic, tel: 2682 329; e- mail: vladav@kombeg.org.rs

•          Centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva: Ana Miličević, tel: 2641-355;  lokal: 139, e- mail: anam@kombeg.org.rs

•          Preduzeće za profesionalno održavanje objekata i usluge MOPEX d.o.o: Sanja Pavić, tel 2026-281; e-mail: pavicsanja@mopex.rs

 

Udruženje kreativne industrije

Grupacije