ODRŽAN REGIONALNI OKRUGLI STO

Rad Okruglog stola odvijao se kroz dva panela i to :

1. Kako preskoćiti 10 mesta na lestvici konkurentnosti ?

U radu ovog panela učestvovali su :
- Marina Wes, predstavnik Svetske banke , kancelarije u Beogradau;
- Esad Čolović-glavni menađer hrvatske asocijacije menađera CROMA;
- Ivica Mudrinić predsednik Telekom Hrvatska;
- Slobodan Vučićević, predsednik SAM;
- Veselin Vukotić-predsednik Upravnog odbora 13.juli Plantaže

Zaključak panel diskusije je da je teritorija bivše SFRJ zapravo prirodno tržište i da saradnja u regionu predstavlja najbolji način da se približimo drugim zemljama u regionu

 2. Jugosfera-projekat ili utopija?

U radu ovog panela učestvovali su :
- Tim DŽuda , britanski novinar zadužen za prostore bivše SFRJ;
- Bine Kodrež, generalni direktor Merkura;
- Emil Tadeski , predsednik Atlantis Grupe iz Hrvatske;
- Slavko Cerović, predsednik izvršnog odbora ERSTE banke;
- Tatjana Fink, generalni direktor TRIMO, Slovenija;
- veselin Jevrosimović predsednik Comtrade , Srbija

Zaključak ovog panela je beophodnog regionalne saradnje , radi privlaćenja stranih investicija u region, a Vlada Republike Srbije će pružiti domaćim kompanijama podršku u nastupu na tržištima zemalja bivše Jugoslavije
Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije