MOGUĆNOST DA POSTANETE KVALIFIKOVANI DOBAVLJAČ MULTINACIOLANLIM KOMPANIJAMA

U cilju internacionalizacije malih i srednjih preduzeća, Privredna komora Beograda i  Irska konsultantska kuća za međunarodnu razvoj (IDI) angažovana na sprovođenju Projekta za razvoj konkurentnosti i promociji izvoza (SECEP), organizovaće prezentaciju

JAVNOG POZIVA

projekta za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza

"MOGUĆNOSTI DA POSTANETE KVALIFIKOVANI DOBAVLJAČ MULTINACIONALNIM KOMPANIJAMA"

Prezentacija će se održati 16. decembra 2009. u 11 časova u prostorijama Privredne komore Beograda, Kneza Miloša 12, sala na IV spratu.

Prezentacija je namenjena svim malim i srednjim preduzećima zainteresovanim da se uključe u projekat razvoja lanca lokalnih dobavljača, koji se bave proizvodnjom gotovih ili polugotovih proizvoda ili pružanjem usluga kao i da nameravaju ili već posluju sa  multinacionalnim  kompanijama u sledećim sektorima:

  • automobilski
  • elektronski
  • informacione tehnologije
  • metalski
  • pakovanja, specijalizovana vrsta pakovanja za sektor farmacije

Privredna društva koja ispunjavaju uslove ovim projektom dobiće šansu  za unapređenje njihovih menadžerskih i proizvodnih mogućnosti  kao i da  postanu deo glaobanog dobavljačkog lanca  za  multinacionalne kompanije.

Zadatak programa je da obezbedi tehničko-konsultantsku pomoć odabranim preduzećima da uspostave efikasan način poboljšanja sitema poslovanja i da povećaju obim prodaje na međunarodnom tržilštu.

Javni poziv otvoren je do 17 časova 25. 12. 2009. godine.

Upustvo za prijavu sa detalljnim kriterijumima, kao i prijave za učešće možete pronaći na internet adresi www.siepa.gov.rs   ili www.merr.gov.rs.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Udruženju trgovine, Privredne komore Beograda, kontakt osoba Milijana Tomanović, tel 2642-778  e-mail milijana@kombeg.org.rs ili konsultantu Nenadu Božaniću, Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza  tel. 3281-590 ili e-mail bozanic@secep.rs

Molimo Vas da Vaše prisustvo prezentaciji Javnog poziva, potvrdite na e-mail milijana@kombeg.org.rs.

 

 

Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije