Privredna komora Beograda, Udruženje trgovine  u cilju internacionalizacije MSP u saradnji sa Irskom konsultantskom kućom za međunarodni razvoj  i Agencijom za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije SIEPA,  organizovalo je 16. decembra 2009. godine,  prezentacij javnog poziva, projekta za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza (SECEP) "MOGUĆNOST DA POSTANETE KVALIFIKOVANI DOBAVLJAČ MULTINACIONALNIM KOMPANIJAMA". Vrednost projekta je 3,5 miliona Eura a trajanje projekta od 2009 – 2011 godine.
Ciljevi ovog projekta su: povećanje konkurentnosti Srpske ekonomije i sketora MSP, pružanje podrške MSP u daljem razvoju poslovanja – konsultantsko-tehnička pomoć, razvoj konkuretnog lanca dobavljača MN’k sačinjenog od domaćih preduzeća, uspostavljanje, unapredjenje i  razvijanje odnosa sa kupcima (MN’k), promocija direktnih stranih ulaganja kroz postojanje konkurentnog lanca dobavljača.
Projekat je namenjen MSP zainteresovanim da se uključe u  razvoja lanca lokalnih dobavljača, koji se bave proizvodnjom gotovih ili polugotovih proizvoda ili pružanjem usluga kao i da nameravaju ili već posluju sa  multinacionalnim  kompanijama u sledećim sektorima: automobilski, elektronski, informacione tehnologije, metalski, pakovanja, specijalizovane vrste pakovanje za sektor faramacije.
Javni poziv otvoren je do 17 časova 25. 12. 2009. godine.
Upustvo za prijavu sa detalljnim kriterijumima, kao i prijave za učešće možete pronaći na internet adresi
www.siepa.gov.rs   ili www.merr.gov.rs
Ovim projektom kompanije dobijaju: konsultantske usluge za preduzeće u vidu procene nivoa poslovanja u poredjenju sa evropskim standardima, identifikaciju oblasti za poboljšanje i zajednički rad na poboljšanjima, upoznavanje sa EFQM modelom izvršnosti i poslovanja, stvaranje mogućnosti za ispunjavanje kriterijuma poslovanja po standardima MN’k, organizovanje treninga i seminara usmerenih ka potrebama kompanija i problemima u poslovanju  preduzeća, mogućnost direktne saradnje sa MN'k uključenim u projekat – susretni sa kupcima.
Benefit za multinacionalne kompanije je povećanje potencijalnih  dobavljača koji mogu da odogovore na zahtve multinacionalnih kompanija.
Multinacionalne kompanije koje su uključene u ovaj projekat su: Fiat, , Simens, HP, IBM,  Intel, Cisco, Hemofarm,  Westpharmaceuticals, Merck Sharp & Dohme Idea, GSK, U.S.Steel, Microsoft,  Oracle,  Agena Technologies, Pfizer H.C.P. Corporation,  Ericsson,  Telekom Srbija i dr.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti Udruženju trgovine, Privredne komore Beograda, kontakt osoba Milijana Tomanović, tel 2642-778  e-mail milijana@kombeg.org.rs ,  konsultantu Nenadu Božaniću, Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza  tel. 3281-590 ili e-mail bozanic@secep.rs, i Andriji Bednarik, SIEPA tel 3398-644 e-mail andrija.bednarik@siepa.gov.rs

Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije