ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA RUSKE FEDERACIJE


Predstavnici Privredne komore Beograda upoznali su goste o aktuelnim dešavanjima u oblasti trgovine, poljoprivrede, elektroindustrije , akcionarstva kao i o osnovnim pokazateljima poslovanja Republike Srbije i posebno privrede Beograda.
Zakljućeno je da se obe komore angažuju na povećanju plasmana roba i usluga između Republike Srbije i Ruske Federacije , bilo putem iniciranja osnivanja zajedničkih preduzeća radi realizacije značajnijih investicionih projekata, bilo putem logističkih i info centara  radi međusobnog predstavljanja  proizvoda.
Dogovorena je i saradnja u oblasti informisanja i edukacije o uslovima plasmana srpskih proizvoda na tržište Ruske Federacije o obaveznom posedovanju sertifikata GOST-R , a u cilju efikasnijeg  sprovođenja Sporazuma o slobodnoj trgovini potpisanog između Republike Srbije i Ruske Federacije.   
Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije