PREZENTACIJA LANCA LOKALNIH DOBAVLJAČA KOMPANIJE METRO Cash & Carry SrbijaKompanija METRO Cash & Carry, članica Skupštine Privredne komore Beograda, 2. februara 2010. godine  u Privrednoj komori Beograda, predstavila je projekat saradnje sa lokalnim dobavljačima u cilju porasta izvoza iz Srbije na inostrana tržišta.

 

Kompanija Metro Cash & Carry prepoznala je značaj Projekta za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza (SECEP) koji  u Srbiji sprovodi Irska konsultantska kuća za međunarodni razvoj (IDI). Ovaj projekt finansirala je Evropska unija, a realizuje ga Delegacija Evropske komisije u Republici Srbiji kao deo tehničke pomoći namenjene  Republici Srbiji u razvoju konkurentnosti i promociji izvoza.

Prema rečima Davora Katalinića, člana UO za nabavku i prodaju Metro Cash & Carry,  ovo je značajan projekat za uključivanje naših  dobavljača, jer će na taj način   dostići potrebne standarde i  unaprediti  poslovanje.  Kompanija Metro prodaje oko 25.000 proizvoda od preko 900 preduzeća od kojih su 90 odsto iz Srbije, a 50 srpskih proizvođača učestvuje i u Metro robnim markama. Kompanije koje se budu uključile u projekat, dobiće mogućnost sagledavanja situacije rada kompanije na licu mesta, edukaciju za postizanje evropskih standarda kao i pomoć oko dobijanja sertifikata.
Džon Varnej, međunarodni ekspert za razvoj lanca dobavljača, Irske konsultantske kuće za međunarodni razvoj (IDI), koja je angažovana na Projektu,  ocenio je da srpski proizvođači imaju potencijal i da im Projekat pruža priliku da unaprede svoje poslovanje. Očekuje se i da  najbolje kompanije postanu deo svetskog lanca dobavljača.

 Zamenik direktora Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) Bojan Janković naveo je da SIEPA, podržava  Projekat koji će pomoći lokalnim dobavljačima da bolje odgovore na zahteve multinacionalnih kompanija,  jer je to preduslov za ulazak u EU.

 

 

Javni poziv malim i srednjim preduzećima

zainteresovanim da se uključe u Projekat razvoja lanca lokalnih dobavljača otvoren je do 15. 02. 2010 godine do 17 časova.

www.secep.rs

Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije