"VELETRŽNICA BEOGRAD"

Privredna komora Beograda u saradnji sa JKP "Gradske pijace" i Nacionalnom alijansom za lokalni razvoj NALED, dana, 29. aprila organizovala je, za privrednike, prezentaciju  projekta "VELETRŽNICA BEOGRAD".
Mr Dragan Pušara, direktor JKP "Gradske pijace" istakao je da je ovaj projekat  od izuzetnog značaja za privredu Beograda i Srbiju koja će na taj način dodatno ojačati svoje kapacitete za razvoj i ulaganje. Projektom će se obezbediti: bolji razvoj poljoprivrede u Srbiji, doprinos gradskom budžetu, povećan asortiman robe, snižavanje cena i rast izvoznog potencijala.
Veletržnica je projekat od nacionalnog značaja koji može da učini srpsku privredu konkurentnijom. Srbija ima velike potencijale za razvoj agrobiznisa, ali problem je u logistici tako da ti kapaciteti nisu dovoljno iskorišćeni. Izgradnjom Veletržnice ovaj problem će biti rešen, a to bi pre svega trebalo da se oseti u porastu izvoza u Evropsku uniju,“ izjavio je Remer Lejn, USAID agrobiznis projekat (Remer Lane, USAID).
Milan Prostran, sekretar Udruženja poljoprivrede, prehrambene industrije  i vodoprivrede PKS, predložio je  model Frankfurtske veletržnice koja koristi  najsavremenije elektronsko upravljanje prometom na veletržnici, čiji je većinski vlasnik grad Frankfurt sa 51% a ostalo su vlasnici velikih kompanija proizvođača i trgovaca. Oživljavanje zadruga je takođe jedan od generatora poljoprivredne proizvodnje, koja bi trebalo da na moderan način organizuje proizvođače i preko kojih bi se sakupljali i plasirali proizvodi ka veletržnici. Beograd ima potencijal da bude prepznat kao i regionalni centar Balkana a Srbija kao berzanski centar.
Prof. dr Slobodan Korać, potpredsednik PK Beograda, istako je da je veletržnica istoriska šansa za Srbiju koja želi da postane logistički, poljopirvredni i izvozni centar regiona.  Površina od 18 ha koja je na Kvantaškoj pijaci predviđena za veletržnicu   nije dovoljna za izradnju tako značajnog objekta.  Izgradnja veletržnice nije skupa investicija i nikako ne treba tražiti inostranog partnera, nego polovinu vlasničke strukture treba da zadrži grad Beograd a drugu polovinu proizvođači i trgovci, izjavio je prof. dr. Slobodan Korać.
Prezentaciji projekta "VELETRŽNICA BEOGRAD", naišla je na veliko interesovanje proizvođača i trgovaca, koji su dali snažnu podršku da ovaj projekat što pre realizuje, kao i spremnost da učestvuju u vlasničkoj strukturi.

Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije