ESTONIJA -17  država članica  Evrozone


"Estonija je dostigla stepen dugoročne privredne  konvergencije i spremna je za uvođenje evra od 1. januara 2011. godine", izjavio  je evropski komesar za privredu Oli Ren u Briselu. U izveštaju o napretku kandidata za ulazak u evrozonu se potvrđuje da je ova baltička zemlja ispunila sve kriterijume.
Preostalih osam kandidata - Bugarska, Češka, Letonija, Litvanija, Mađarska, Poljska, Rumunija i Švedska - nisu ispunile potrebne kriterijume, saopštila je Evropska komisija.
Konačnu odluku će doneti ministri finansija država članica EU-a na svom sastanku u julu. Prethodno će se o tome izjasniti i Evropski parlament, a uvođenje evra u Estoniji biće  tema i na sastanku na vrhu EU-a u junu. Pretpostavlja se da će biti donesena pozitivna odluka o Estoniji kao 17. članici eurozone.
Zajednička valuta: Euro (€) je naziv jedinstvene evropske valute koja se izdaje u novčanicama i kovanicama, a koja se koristi od 1. januara 2002. Nesmetanim prelazom na euro zamenjene  su nacionalne valute u 12 EU zemalja: Austriji, Belgiji, Finskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Grčkoj, Irskoj, Italiji, Luksemburgu, Holandiji, Portugaliji i Španiji. Od 10 zemalja koje su pristupile Evropskoj uniji 2004. godine, jedino je  Slovenija  uvela  euro u januaru 2007. godine, Kipar zajedno s Maltom u januaru 2008., a Slovačka 2009. godine, time povećavši Eurozonu na 16 država članica.
Za primanje u evrozonu postavljeno je višekriterijuma . Najvažniji su: stopa inflacije sme iznositi maksimalno 1,5 posto iznad stope koja je u tri članice evrozone s najstabilnijim cenama, državni deficit mora biti ispod tri posto BDP-a, a javno zaduženje ne sme preći 60 posto BDP-a.

 

Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije