"REŠAVANJE POTROŠAČKIH PRIGOVORA NA TEHNIČKU ROBU KOJA JE U  GARANTNOM ROKU,
KAO I PRIMERI DOBRE PRAKSE TRGOVACA"

Privredna komora Beograda u saradnji sa Ministarstvom trgovine i usluga, poziva Vas na  Okrugli sto na temu :

 
"REŠAVANJE POTROŠAČKIH PRIGOVORA

NA TEHNIČKU ROBU KOJA JE  U GARANTNOM ROKU,

KAO I PRIMERI DOBRE PRAKSE TRGOVACA"

 

Okrugli sto  će se održati 7.  juna 2010. godine, u 12 časova  u  prostorijama

Centra za zastitu potrošača (zgrada Beograđanke  XIX sprata), Masarikova 5/XIX.

 


Jedan od ciljeva održavanja Okruglog stola je i informisanje trgovaca o ulozi Centra za zaštitu potrošača Ministarstva trgovine i usluga  u savetovanju potrošača o njegovim pravima i mogućim rešenjima potrošačkog problema.

 

Namera nam je, uvođenje redovne tromesečne prakse organizovanja sastanaka sa trgovcima,  u cilju analiziranja prigovora potrošača na robu koju kupuju ili usluge koje koriste.

Iskustvo  iz dosadašnjeg rada Kontakt centra za zaštitu potrošača ukazuje da se najveći broj prijava potrošača odnosi na ostvarivanje prava iz garancija.

Na Okruglom stolu ukazaće se na nova zakonska rešenja sadržana u Nacrtu zakona o zaštiti potrošača  koji će uskoro biti usvojen.

Pozivamo Vas da prisustvujete Okruglom stolu, popunite registracioni formular i dostavite ga najkasnije do 4. juna  2010. godine na e-mail: milijana@kombeg.org.rs

 

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je Milijana Tomanović, tel 2642-778, Udruženje trgovine, Privredna komora Beograda.

 

Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije