ZAJEDNIČKA SEDNICA TRI ODBORA TRGOVINE

Direktor Uprave za slobodne zone, Vladan Gajić je predstavio strategiju razvoja slobodnih zona i naglasio da je strategijom predviđeno da dođe do integracije industrijskih parkova i slobodnih zona kako bi se napravila sinergija beneficija za korisnike. Strateški pravci su ka infrastrukturnom opremanju zemljišta, privlačenju novih investicija kroz poreske beneficije i olakšice (smanjenje poreza na zarade za novozaposlene, ukidanje poreza na dobit preduzeća, oslobađanje od plaćanja PDV za proizvodnju namenjenu izvozu...). U slobodnoj zoni se mogu stacionirati i koristiti sve beneficije koje su zakonski predviđene, privredni subjekti koji su svoje poslovanje odredili ka izvozu bez obzira da li kapital stranog ili domaćeg porekla. Predsedavajući sednice, Radoslav Veselinović se složio da slobodne zone u mnogome mogu da poboljšaju izvoznu konkurentnost domaćih preduzeća, ali da je potrebna seobuhvatnija reforma poreskog sistema kako bi se konkurentnost privrede podigla.
Slobodan Vojinović, zamenik sekretara za privredu u Vladi AP Vojvodine je, kao izlagač po drugoj tački, inforamisao prisutne privrednike o podsticajnim merama Vlade AP Vojvodine za povećanje izvoza koje se realizuju kroz Garancijski fond, Fond za razvoj i Razvojnu banku Vojvodine.
Kao jedan od zaključaka rasprave i razmene iskustava i mišljenja, koja se vodila na sednici je da privrednici moraju da ostvare jaču saradnju sa državnim organima oko stvaranja uslova za bolje poslovanje uzimajući za primer kako iskustva zemalja u regionu tako i same AP Vojvodine.

Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije