CREDIT AGRICOLE BANK SRBIJA, KOMPANIJA METRO Cash & Carry Srbija i BANKA HRANE,
POMAŽU DECI SA POSEBNIM POTREBAMA

 

Credit Agricole Bank Srbija, kompanija METRO Cash & Carry Srbija i nevladina humanitarna organizacija Banke hrane organizovaće u subotu, 11. septembra humanitarnu akciju Magični doručak u METRO distibutivnom centru u Zemunu kako bi prikupile hranu za doručak u školama za decu sa posebnim potrebama u Beogradu.
Credit Agricole Bank Srbija i  METRO Cash & Carry Srbija doniraće školama dodatnu hranu u ukupnoj vrednosti od oko 5.000 evra. Zaposleni u obe kompanije će volontirati u humanitarnoj akciji, a biće u prilici i da uplate novčana sredstva na račun koji je Credit Agricole Bank Srbija otvorila specijalno u ove svrhe. Banka hrane će prikupljene proizvode ravnomerno distribuirati školama. Partneri na projektu planiraju da nastave akciju u budućnosti i prošire je na celu teritoriju Srbije kako bi uključili veći broj donatora i pomogli da hrana stigne do što više dece.
Cilj akcije je da se pomogne školama za decu ometenu u razvoju, podigne svest građana o njihovim potrebama i problemima i promoviše solidarnost sa socijalno ugroženim grupama. U Beogradu postoji 16 ovakvih škola koje raspolažu ograničenim sredstvima, a podaci ukazuju da oko 80% od gotovo 2.400 dece koja ih pohađaju ima kompletan obrok samo u školi.
Akcija se održava pod pokroviteljstvom Gradske uprave grada Beograda uz medijsko sponzorstvo RTV B92 i dnevnih novina Politika, Press i Pregled.

Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije