PROGRAMI I KONKURSI ZA SUFINANSIRANJE U IZDAVAŠATVU

Privredna komora Beograda u saradnji sa  Srpskim udrženjem izdavača i knjižara – SUIK, organizovala je 10. septembra 2010. godine Seminar "Programi i konkursi za sufinansiranje u izdavaštvu". Na ovom seminaru predavači su bili  predstavnici: Ministarstva kulture Republike Srbije,  Skupštine grada Beograda – Sekretarijata za kulturu, Tačke kulturnog centra EU, Francuski kulturngi centar i Kanadski kulturni centar.

Privredni potencijal i kulturni značaj izdavaštva i knjižarstva prepoznale su mnoge zemlje pa su ovom sektoru namenile značajnu finansijsku podršku.  Ministarstvo kulture svake godine objavljuje konkurs za: podršku izdavanja kapitalnih dela, otkup knjiga za javne biblioteke kao i učešće u sufinansiranju prevoda sa srpskog na strane jezike o ovim temama govorili su Marko Despotović i Mladen Vesković. Predstavnik Sekretarijata za kulturu g-din  Jovanović govorio je o konkursima gradske uprave u oblasti izdavaštva.

Lola Joksimović iz kulturnog centra EU, govorila je o projektu "Program kultura 2007. -2013. godine." Na seminaru su bili predstavljeni i konkursi za podršku izdavaštva Francuskog kulturnog centra i Kanadskog kulturnog centra.

Delatnost izdavaštva i knjižarstvu u Srbiji, svake godine objavi oko 14 000 novih naslova, sa ukupnim godišnjem tiražem  više od 6 miliona knjiga, čiji i ukupni godišnji promet premašuje 50 miliona evra i  koja svake godine plati državi barem 4 miliona evra samo na ime PDV-a.  Izdavaštvo ima značajnu ulogu u razvoju društva znanja i očuvanju kulturnog identiteta.

Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije