JAVNA RASPRAVA NACRTA ZAKONA O ZAŠTITI KONKURENCIJE

U prostorijama Privredne komore Beograda održana je 12.februara 2009.godine javna rasprava Nacrta zakona o zaštiti konkurencije. Osnovne odredbe Nacrta ovog značajnog zakona, za sve privredne subjekte, članovima komore predstavili su:

  • Dušan Protić, pomoćnik ministra, Sektor za upravno-pravne poslove i internu kontrolu Ministarstva trgovine i usluga;
  • Nebojša Lazarević, pomoćnik ministra, Sektor za međunarodnu saradnju Ministarstva trgovine i usluga.

Nacrt zakona o zaštiti konkurencije , koji je tokom dva meseca bio predmet javnih rasprava, kako na tribinama, tako i među privrednicima kroz komorski sistem, biće upućen Vladi Republike Srbije na odlučivanje za dve nedelje. 

Pomoćnici ministra su izneli značaj donošenja ovog Zakona , sa stanovišta usklađivanja zakonodavstva Srbije sa pravnim tekovinama EU. Na osnovu sugestija dobijenih tokom javnih rasprava, kao i na osnovu preporuka DG za konkurenciju EU, unete su određene izmene u Nacrt zakona. Cilj ovog zakona je , prema rećima pomočnika ministra, opšti ekonomski napredak društva i zaštita interesa potrošača.

Tokom rasprave objašnjeni su pojedini pojmovi i njihov znaćaj kao što su :

  • Određivanje relevantnog tržišta ( čija definicija je data najšire moguće );
  • Razlika između pravnih i fizičkih lica;
  • Povezanih učesnika na tržištu ( koji se smatraju jednim učesnikom na tržištu );
  • Preuzimanje odlučujuće kontrole (kada se ne preuzme preduzeće, već samo jedan pogon koje to preduzeće ima );
  • Donji prag za utvrđivanje koncentracije , u iznosu od 20 miliona evra ostvarenih u prethodnoj godini;
  • Položaj Komisije za zaštitu konkurencije, široka ovlašćenja data Komisiji ovim Nacrtom imajući u vidu opšti interes Zakona , sistem većinskog odlućivanje unutar Komisije kao i obavezu Komisije da objavljuje rezultate sektorskih analiza.

Tokom rasprave , privrednici su imali primedbe na visinu taksi za podnesak prijave za dobijanja dozvole za koncentraciju , koja se kreće u rasponu od 200.000 do 400.000 dinara.Zatim primedbe o izboru članova Komisije koji bi trebalo da budu apolitične ličnosti.

Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije