INICIJATIVA ZA DONOŠENJE ZAKONA O POSREDOVANJU U
PROMETU NEPOKRETNOSTI

Privrednici koji se bave prometom nepokretnosti jednoglasno su, 14. aprila 2009. godine, podržali inicijativu Ministarstva trgovine i usluga za donošenjem Zakona o posredovanju u prometu nepokretnosti, koji će po završetku izrade biti javno razmatran.

Ovim zakonom urediće se: jasni uslovi za obavljanje poslova posredovanja, utvrdiće se javna ovlašćenja, uspostaviće se evidencija o prometu nepokretnosti, građanima će se omogućiti dobijanje odgovarajuće usluge prilikom korišćenja usluge posredovanja i pravna sigurnost, evidencija nepokretnosi i plaćanje poreza na promet i obezbediće se odgovarajući nadzor u prometu nepokretnosti.

Oblasti koje ovim zakonom treba da budu uređene su:

  • Šta se smatra posedovanjem u prometu nepokretnosti,
  • Ko i pod kojim uslovima može obavljati poslovne posredovanja,
  • Obavezu upisa posrednika u promet nepokretnosti u poseban registar,
  • Obaveze posrednika u prometu nepokretnosti pri obavljanju poslova posredovanja,
  • Način obavljanja poslova posredovanja,
  • Određivanje posredničke naknade i naplate naknade,
  • Nadzor nad radom posrednika u prometu nepokretnosti,
  • Kazne za postupanje suprtono odredbama zakona.
Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije