15. MART SVETSKI DAN PRAVA POTROŠAČA

Udruženje trgovine Privredne komore Beograda, i ove godine učestvuje u obeležavanju 15. marta Svetskog dana prava potrošača u organizaciji Pokreta potrošača – Beograd, nizom svojih aktivnosti koje su od interesa za unapređenje trgovine.

Ovogodišnje obeležavanje dana prava potrošača posvećeno je:

  1. Kampanji protiv reklamiranja nezdrave hrane za decu i afirmaciju zdrave ishrane i zdravog razvoja dece,
  2. Akciji Ministartstva trgovine i usluga u okviru Nacionalne strategije borbe protiv korupcije.

Veliki uspeh Svetskog dana prava potrošača 2008. godine postignut je lansiranjem kampanje "Generacija brze hrane".  Potrošačka internacionala izradila je pravilnik "Preporuke za međunarodna pravila o marketingu hrane i bezalkohonih pića namenjenih deci". Pravilnikom je predviđena je zaštita dece do 16 godina globalnim standardima o marketingu nezdrave hrane i pića.

Svetska zdravstvena organizacija u izveštaju "Marketing hrane i bezalkohonlnih pića deci" objašnjavaju da promocija hrane sa visokim sastojcima masti šećera ili soli direktno utiče na stavove i ponašanja dece.

Pokret potrošača – Beograd i APOS rade na istraživanju marketinga nezdrave hrane u Srbiji. Izveštaj će biti prosleđen Potrošačkoj internacionali jer su Pokret potraošača – Beograd i APOS postali njeni pridruženi članovi.

Ministrastvo trgovine i usluga pokrenulo je akciju u okviru sprovošena Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i ralizacije prioriteta za pridruživanje EU i koja bi trebalo da dorpinese kvalitetu usluga u trgovini.

Ministarstvo trgovne i usluga omogućilo je prijavljivanje nesavesnog rada tržištnih inspektora.

Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije