USLOVI I MERE ZA POBOLJŠANJE INVESTICIONE KLIME U BEOGRADU


Udruženje trgovine, Udruženje građevinarstva i komunalne delatnosti i Udruženje finansijskih organizacija Privredne komore Beograda, organizovali  su okrugli sto na temu: Uslovi i mere za poboljšanje investicione klime u Beogradu". Na okruglom stolu izneto je više predloga  koji će biti razmatrani u narednom periodu na stručnim skupovima sa relevantnim institucijama. Predlaženo je organizovanje stručnih sastanaka sa predstavnicima Ministarstva za infrastrukturu, Ministarstvom trgovine i usluga i gradskim organima pre svih sa: Direkcijom za gradsko građevinsko zemljište i Sekretarijatom za urbanizam i građevinske poslove. Radne grupe koje će biti formirane za pojedine oblasti izvršiće analizu i dati svoje sugestije i predloge izmena na tekstove predloga novog Zakona o uređenju prostora i planiranju, građevinskom zemljištu i izgradnji, Zakona o HOV, kao i učešće u pripremi Zakona o posredovanju u prometu nepokretnosti. 

Istaknuto je da poslovna klima za svakog investitora, bez obzira da li je on domaći ili strani, podrazumeva stabilnost u poslovanju, predvidljivost rizika i okruženje koje stimuliše investiranje i kreiranje nove vrednosti. Trenutni problemi većeg priliva staranih investicija su: spora administracija, porast iznosa naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljiša, nemogućnost sticanja vlasništva na zemljištu  već samo davanje u zakup gradskog građevinskog zemljišta i ne postojanje  javnog i privatnog partnerstva.
Beograd, kao grad budućnosti dobrim projektima bio bi i interesantan i za profesionalne finansijske investitore van zemlje kao što su penzioni i investicioni fondovi.

Analiza tržišta nekretnina pokazuje da se u Beogradu od 2002 - 2007 godine izgradilo 5,500 stanova a u Srbiji 16.000 stanova na godišnjem nivou.  U 2008. godini broj izrgrađenih stanova u Beogradu je 7,500. Izdatih dozvova u 2009 godini manje je za 36,4% nego u istom periodu 2008. godine što će za poseldicu imati smanjenja ponude. Prosečna cena novog stana u Beograd je 1.900 Evra s tim što se beleži pad cena od 15 -20% u odnosu na prethodnu godinu. U 2008 godini izgrađeno je 145.000 poslovnog prostora a u 2009. godini očekuje se još 300.000.
Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije