PRIMENA ELEKTRONSKOG POTPISA

Republika Srbija se svrstala u red zemalja u kojima se koristi elektronski potpis obzirom da je formirano sertifikaciona telo (za sada je to samo PTT Srbije), koje izdaje sertifikate o elektronskom potpisu. PTT Srbije je izradilo postupak za dobijanje elektronskog sertifikata, formirali su kvalifikaciono sertifikovano telo za izdavanje sertifikata za e-potpis. Procedura se razlikuje za pravna i fizička lica.Prve e-potpise Pošta je izdala premijeru, ministarstvima i Agenciji za privredne registre, kao poslovnom udruženju. Osnovni motiv za korišćenje e-servisa je ušteda novca i vremena.

Glavna tema Okruglog stola pod nazivom "Primena elektronskog potpisa u elektronskim servisima" , održanog u PK Srbije bila je izgradnja infrastrukture u Srbiji za primenu elektronskog potpisa, nedostatak podzakonskh akata koji proistiću iz Zakona o elektronskom potpisu, kao i nedostatak Zakona o elektronskom dokumentu.

Slobodan Marković , savetnik u Ministarstvu telekomunikacija i informatičkog društva istakao je da mi već koristimo elektronske potpise, ali na zaobilazan naćin kroz usluge u bankama, komunkacijama putem interneta i sl. On oćekuje da će se u skorije vreme podeliti veliki broj sertifikata koji će se koristiti u više servisa kao što su platni promet, podnošenje prijava za porez, carina, registracije u Agenciji za privredne registre , Narodna banka Srbije i druge usluge. Masovnija upotreba kod građana počeće kada budu počeli servisi u opštinama, poreskoj upravi, MUP-u i na drugim mestima gde sada čekaju raznorazna uverenja i potvde.

Elektronski potpisi se koriste za tri namene: za građane, za Vladu i za subjekte privrede.U 27 zemalja EU najveću primenu elektronski potpis ima u poslovne svrhe. Istraživanja u EU pokazala su da je u prvoj godini primene potpisa ušteđeno sedam miliona radnih sati, a procene su da će to biti 100 miliona radnih sati godišnje kada u svim zemljama članicama bude korišćen E potpis.Istovremeno, štedi se po 10 evra na svakoj on line deklaraciji za PDV, pa po toj osnovi uštede u EU iznosiće oko pola milijardi evra godišnje. Uštedi se po jedan sat na svakoj usluzi, pokazuju istraživanja. Brazil je jedina država koja je objavila podatke u uštedi na nivou države primenom e-potpisa za 2007.godinu u iznosu od 57 milijardi USA.

Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije