PREZENTACIJA POJEDNOSTAVLJENOG CARINSKOG POSTUPKA

U svojim izlaganjima , predstavnici Uprave carina naveli su faze uvoznog carinjenja ( podnošenje dokumentacije, pregled robe, svrstavanje robe , utvrđivanje carinske vrednosti , obračun carinske vrednosti i naplata carinskog duga ) i zaključili da je od  svih navedenim fazama moguće skratiti vreme kod fizičkog pregleda robe koje oduzima najviše vremena i stim u vezi predviđeno je  uvođenje selektivnog  pregleda robe. Novim Carinskim zakonom  koji je u pripremi , članom 8 predviđeno je uvođenje ovlašćenog privrednog subjekta  kao i kriterijumi za dobijanje statusa ovlašćenog privrednog subjekta. U međuvremenu , do donošenja novog zakona, Uprava carina će dozvoliti prenos ovlašćenja sa državnih organa na pojedine učesnike u carinskom postupku . Razlozi za to su: a) eksterni  - omogućavanje kompanijama da posluju efikasnije i da ostvare brži obrt kapitala i b) interni – transformacija Uprave carina i usaglašavanje sa regulativom EU. Ovaj proces je započet 01.marta ove godine sa namerom da carina ne bude više barijera trgovini i uvedeni su kriterijumi za sticanje statusa ovlašćenog izvoznika. .

Zahtev za podnošenje sticanja statusa mogu podneti izvoznici i uvoznici , ali je važna i uloga prevoznika koji imaju ugovore sa izvoznicima i carinski agenti.

Postupak pojednostavljenja uvoznog postupka podrazumeva da roba , nakon prelaska granice ide pravo u prostorije nosioca odobrenja, i pri tom nije u obavezi da ima javno ili privatno skladište. Carinsku deklaraciju može zameniti knjigovodstvena isprava ( član 103 Carinskog zakona ), koja se dostavlja carinarnici i onda se odlućuje da li treba da se pregleda roba ili ne. Za to je predviđen rok od 120 minuta za dolazak carinika, u suprotnom 121 minuta od dopreme roba može da se raspakuje i distribuira. uz prethodnu elektronsku podnetu knjigovodstvenu ispravu carinarnici. Nosilac odobrenja zadužuje i carinska obeležja. Dobijanjem statusa ovlašćenog izvoznika daje mogućnost da sam izvoznik da izjavu o poreklu robe na fakturi. Za sada se status ovlašćenog izvoznika daje za izvoznike u okviru CEFTA 2006 regiona. Uprava carina potpisuje Sporazum o saradnji na unapređenju partnerskih odnosa sa svim kompanijama kojima je odobren pojednostavljeni postupak. 

Od marta meseca sledeća privredna društva su dobila status ovlaščenog izvoznika:

  1. Hemofarm, Vršac
  2. Messers Tehnology, Beograd:
  3. Toza Marković , Kikinda
  4. Ball Packaging , Beograd ( u fazi obrade )
Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije