TRGOVAČKI BARTER I NJEGOVA PRIMENA U NAŠEM PRIVREDNOM AMBIJENTU


Udruženje trgovine Privredne komore Beograda organizuje prezentaciju

TRGOVAČKI BARTER I NJEGOVA PRIMENA U NAŠEM PRIVREDNOM AMBIJENTU,

koja će se  održati u sredu 28. oktobra 2009. godine,  Privredna komora Beograda, Kneza Miloša 12, sala na VI spratu sa početkom u 11 časova.
Prezentaciju će održatii  IPC-STT - Informativni poslovni centar savremene telekomunikacione tehnologije, članica Udruženja trgovine Privredne komore Beograda, koja namerava da uspostavi ovaj vid poslovanja na našem tržištu.

Osnovne karakteristike Barter sistema su poslovanje bez korišćenja novca, preko barter računa u organizovanom privrednom okruženju uz punu pravnu zaštitu svih učesnika.
Prezentacija će obuhvatiti sledeće teme:

  • BARTER u svetu i našem okruženju - istorijat,
  • Trgovački Barter i njegovo funkcionisanje,
  • Kreditni BARTER i njegove prednosti,
  • IPC BARTER BERZA,  način i funkcionisanje i
  • Praktični primeri BARTER linija.

Vaše učešće možete potvrditi u Udruženju trgovine Privredne komore Beograda, na telefon 011 /2642-778 ili 2641-355 lok 149 ili putem e-maila milijana@kombeg.org.rs  kontakt osoba Milijana Tomanović ili u IPC-STT telefon 011 -3693-703 ili e-mail ipcstt@gmail.com kontakt osoba Danijela Vasić.

     

 

 

Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije