TRGOVAČKI BARTER I NJEGOVA PRIMENA U NAŠEM PRIVREDNOM AMBIJENTU

Članica Udruženja trgovine Privredne komore Beograda,  IPC-STT Informativno poslovni centar savremene telekomunikacione tehnolgije,  održala je 28. oktobra 2009. godine, prezentaciju TRGOVAČKI BARTER I NJEGOVA PRIMENA U NAŠEM PRIVREDNOM AMBIJENTU.

Cilj prezentacije bio je da se članice Udruženja trgovine upoznaju sa jednim vidom poslovanja koje se svojevremeno najčešće vezivao za spoljnotrgovinske poslove između država. U međunarodnoj trgovini plaćanje isporuka roba ili usluga vršilo se u celini ili delimično takođe isporukama neke druge robe ili usluga.

U privredi Srbije evidentno je da postoje ogromne zalihe roba od preko nekoliko milijardi eura. Poslovanjem koroz ovakav vid umrezavanja, omogućilo bi se multilateralna kompenzaciona  trgovina različitim robama i uslugama,  pokretanje novih investicionih projekata,  puna pravna zaštita svih učesnika. U centar Barter sistema nalazi se Barter kompanija koja ima ulogu Barter posrednika, koja preko svojih menadžera povezuje različite interese svojih korisnika – Bartera.  Korisnici Barter poslovanja moraju svoje poslovanje obezbediti prenosivim hipotkama na nepokretnosti u korist BARTER posrednika ili korisnika Barter sistema.

Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije