U okviru aktivnosti obilaska kompanija koje posluju u prestonici, predsednik Privredne komore Beograd, gospodin mr Milan Janković je sa potpredsednicima Privredne komore Beograd, predsednicima odbora udruženja, sekretarima udruženja i centara i uticajnim privrednicima iz oblasti građevine, posetio kompaniju A.D.„LUKA BEOGRAD“ i upoznao sa trenutnim poslovanjem i potencijalima planiranih investicija.

Gospođa Ivana Veselinović, predsednik kompanije A.D.„LUKA BEOGRAD“ je predstavila projekat „Grad na vodi“ i upoznala prisutne sa značajem investicije za grad i privredu Beograda. Ona je istakla da je za realizaciju ovako velikih projekata neophodna saradnja sa državnim institucijama, i iznela je očekivanje da će Grad da pozove investitore na razgovor kako bi se pronašao model za razvoj, ali istovremeno pravna i institucionalna sigurnost za investitore.

U svojoj prezentaciji gospođa Veselinović je iznela podatke da je ukupni efekat urbanizacije Luke Beograd porast BDP za 7 milijardi evra. Takođe, predočila je da bi i sam grad Beograd imao priliv od jedne milijarde evra samo kroz nadoknade taksi za građevinsko zemljište. Jedini pravi način izlaska iz Globalne ekonomske krize koja nas je zahvatila su investicije i realizacija velikih projekata kao što je „Grad na vodi“, koji će gradu doneti priliv direktnih investicija za 4,9 milijardi evra, a koji će do kraja realizacije doneti gradu Beogradu ulaganja od 15 miliona evra u saobraćaj, 30 miliona evra u infrastrukturu, 44.000 novih radnih mesta, dok bi prihod budžeta Republike Srbije samo od ovog projekta bio oko 1,6 milijardi evra.

Projekat obuhvata površinu od Toplane na Dorćolu do Pančevačkog mosta, odnosno 97ha (86ha zemljišta i 11ha vode). Jedan od najpoznatijih svetskih arhitekata, Gospodin Daniel Libesking je uradio master plan. Realizacija projekta podeljena je u 4 faze i predviđeno je da svaka faza traje po 5 godina. Nije predviđen prestanak rada Luke Beograd, već je planirano da Luka Beograd nastavi sa radom i u narednom periodu.

Povodom medijskih špekulacija, Gospođa Veselinović je apelovala da grad i Vlada zauzmu konačni stav i zaštite privatnu i državnu svojinu, a da neistine koje se iznose u javnost ne doprinose stvaranju pozitivnog ambijenta za ulaganje u Srbiju.

Gospodin Milan Janković, predsednik Privredne komore Beograd se zahvalio na pozivu za sastanak, dao punu podršku realizaciji projekta „LUKE BEOGRAD“, u svoje, i u ime članica koje Privredna komora Beograd predstavlja. Projekat koji je predstavljen danas je realna i prava slika budućeg Beograda – Beograda budućnosti, Beograda u narednih 50 godina. Realan život vode ljudi koji su u preduzetničkim delatnostima i koji su ostvarili uspeh u poslovnom okruženju i time ostavili trag. „Dunav je reka koja povezuje niz zemalja i mnoštvo različitosti u celinu“ i to treba iskoristiti za Grad. Jedino rešenje i najopticajniji način realizacije ovog i sličnih projekata je partnerstvo privatnog i javnog sektora. Učestvujući u raspravi privrednici, podpredsednici Komore i predsednici odbora udruženja (saobraćaja, trgovine, poljoprivrede) bezrezervno su podržali realizaciju projekta, uz logističku pomoć za realizaciju istog i sugestiju da se javnost, sredstva informisanja pravovremeno informišu o relevantnim činjenicama, vezano za realizaciju projekta.

Udruženje trgovine, turizma i usluga


Info

Prvi kongres ruralnog turizma

Savetovanje u oblasti ruralnog turizma

TAIEX seminar