SEDNICA UDRUŽENJA UGOSTITELJSVA I TURIZMA


Sednica odbora Udruženja ugostiteljstva i turizma sa grupacijama hotelijera. restoratera i turističkih agencija  održana je 29.01.2010. godine u Privrednoj komori Beograda, sa sledećim dnevnim redom:

1. Predlog pravilnika o kategorizaciji ugostiteljskih objekata.
2.Informacija o postupku i uslovima  za odredjivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata u skladu sa Odlukom o radnom vremenu.
3.Informacija o pripremama za nastup Privredne komore Beograda na Sajmu Turizma u Beogradu.
4.Prezentacija registovanih kurseva u ugostiteljstvu firme "CONSACT".

Zamenik gradskog sekretara  za privredu Stanija Višekruna predstavila je nove uslove za  određivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata. Predstavnik Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, samostalni savetnik Ivana Dedijer održala je prezentaciju  predloga Pravilnika o kategorizaciji ugostiteljskih objekata.
Privredna komora Beograda će učestvovati na 32. Međunarodnom sajmu turizma  IFT, gde će svojim članicama pod najpovoljnijim uslovima, omogućiti da predstave svoje usluge. Sajam Turizma traje od 24. do 28. februara.
Udruženje trgovine, turizma i usluga


Info

Prvi kongres ruralnog turizma

Savetovanje u oblasti ruralnog turizma

TAIEX seminar