43. MEĐUNARODNI SAJAM TURIZMA U NOVOM SADU

43. Međunarodni Sajam turizma u Novom Sadu, jedan od najboljih promotera domaćih i destinacija u užem okruženju,  ove godine biće održan u periodu od 28. septembra do 01. oktobra 2010. godine, na Novosadskom sajmu. Međunarodni Sajam turizma, svojim izložbenim delom, te bogatim pratećim stručnim programom, kao i zabavnim aktivnostima za široku publiku, važan je marketinški alat za sveobuhvatno predstavljanje turističkih destinacija i usluga.

Privredna komora Beograda će se sa svojim članicama predstaviti u hali Master centra. Naša je namera da se što više članica predstavi na ovoj značajnoj sajamskoj izložbi i promoviše svoje proizvode koji upotpunjuju turističku ponudu našeg grada.

Za dodatne informacije obratite se Udruženju ugostiteljstva i turizma na tel. 2641 355 lok. 192 ili 129 i potvrdite svoje učešće najkasnije do 20.09.2010.godine.

U isto vreme, organizuju se sajmovi hrane i pića i opreme za ugostiteljstvo, kao i sajmovi LORIST, čime se objedinjuju tematski srodne sajamske priredbe posvećene prirodi i čoveku. Koncepcija Sajma turizma u Novom Sadu, doprinela je afirmaciji te priredbe kao najpoznatijem  mestu koje promoviše banje i klimatske centre u zemlji, zimsku turističku ponudu i zemlje i regiona, ali i novogodišnje aranžmane.

Strateški partner Sajma turizma u Novom Sadu je Republika Bugarska i očekuje se učešće predstavnika turističkih centara, organizacija, opština i vlasnika oko 200 hotela, koji će na zajedničkom štandu predstaviti turističke potencijala crnomorske regije, gradova i zimskih centara.

Udruženje trgovine, turizma i usluga


Info

Prvi kongres ruralnog turizma

Savetovanje u oblasti ruralnog turizma

TAIEX seminar