SARADNJA U OBLASTI ZDRAVSTVENOG TURIZMA REPUBLIKE MAĐARSKE I SRBIJE

 

Na prvom sastanku Radne grupe za turizam zajedničke Komisije za ekonomsku saradnju, Republike Srbije i Republike Mađarske, održanom  8. i 9. septembra u Segedinu, predstavnici delegacija dveju zemalja potpisal su Međunarodni protokol o saradnji. Delegaciju Republike Srbije je predvodio dr Goran Petković, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije, u čijem sastavu je bio i mr Svetozar Krstić, sekretar Udruženja ugostiteljstva i turizma Privredne komore Beograda, a delegaciju Republike Mađarske dr Mikloš Kovač, državni sekretar Ministarstva za lokalnu samoupravu Republike Mađarske.  

Na sastanku je zaključeno da bi saradnja u oblasti zdravstvenog turizma Mađarske i Srbije bila od izuzetnog značaja na obostranu korist, što bi se uglavnom odvijalo prema:

  • Podršci izrade i analize ostvarljivosti turističkih projekata u okviru programa prekogranične saradnje Mađarske-Srbije u okviru konkursa IPA za period 2009-2013.
  • Identifikovanju oblasti turističke saradnje u okviru radne grupe za turizam zajedničke Komisije, u cilju zajedničkog nastupa Srbije i Mađarske na turističkom tržištu EU.
  •  Razmatranju izvodljivosti tema, predloženih sa srpske i mađarske strane, kao što su  “Benchmarking“ u oblasti zdravstvenog turizma, formiranje zajedničkih euroregionalnih turističkih klastera, kulturno-turističkih ruta i saradnje na polju razvoja seoskog turizma, zajedničkih promotivnih aktivnosti, edukacije kadrova u turizmu i informisanju građana.
Udruženje trgovine, turizma i usluga


Info

Prvi kongres ruralnog turizma

Savetovanje u oblasti ruralnog turizma

TAIEX seminar