HRANA U SRBIJI KVALITETNA

 

Inspektorat Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije saopštio je da se broj uzoraka hrane koji su neispravni i ne odgovaraju Zakonu o bezbednosti hrane i važećim pravilnicima kreće ispod 1%, odnosno da potrošači u Srbiji konzumiraju kvalitetnu hranu. Od 60.000 analiza rađenih pri uvozu u poslednjih 6 meseci, odnosno od početka primene Zakona, svega 65 proizvoda bilo je neispravno, a na 300 pregledanih pijaca u Srbiji evidentirano je samo 4 neispravna uzorka.

 

U narednih nekoliko dana sa radom bi trebalo da počne i Nacionalna referentna laboratorija u Batajnici, koja će kontrolisati rad ostalih laboratorija, odnosno koja će vršiti takozvane ring testove sa drugim laboratorijama, na osnovu kojih će se utvrđivati koliko te laboratorije daju pouzdane rezultate.

 

Upućen je poziv onima koji se bave proizvodnjom i prometom hrane da se do 11. juna 2011. godine upišu u centralni registar, upozoravajući da će se smatrati da se oni koji to ne budu učinili ilegalno bave tom delatnošću.

Zadružni savez

Info

Projekat Agro info punktovi