POVE
ĆAN PROMET NA PRODUKTNOJ BERZI

Ukupan prošlonedeljni promet na Produktnoj berzi u Novom Sadu iznosio je 2.653 tone robe, što je 32,3 % više nego prethodne sedmice. Finansijska vrednost prometa, na osnovu 16 sklopljenih kupoprodajnih ugovora, iznosila je 33,3 miliona dinara, što je 25,8% više nego nedelju pre.

Sa produktne berze ističu da je i na tržištu Srbije počelo da se dešava ono što je više od dva meseca tendencija na evropskim berzama, a to je da se nastavlja rast cene kukuruza, koja je bila za 3,11 % viša nego sedmicu pre. Prosečna cena, ukupno 2.228 tona prometovanog kukuruza, iznosila je 11,96 dinara po kilogramu. Cena pšenice kretala se od 12,10 do 12,42 dinara za kilogram, a prosečna cena trgovanja iznosila je 12,23 dinara za kilogram, što je za 0,27 % više nego prethodne nedelje. Predmet trgovanja na berzi bili su i stočni ječam, čija se cena od 9,40 dinara za kilogram nije menjala, kao i sojina sačma sa 44 % proteina po ceni od 45,78 dinara, što je za 1,27 % manje od cene iz prethodne nedelje. Trgovano je i mineralnim đubrivom - ureom po ceni od 22,14 dinara i mineralnim đubrivom KAN sa 27 % azota po ceni od 21,60 dinara. Na Produktnoj berzi je do sada prodato i 155.000 tona regresiranog azotnog đubriva, što po mišljenju stručnjaka ukazuje na to da bi do 13. februara, do kada je predviđena prodaja, mogla da se proda celokupna predviđena količina od 300.000 tona. Indeks berze PRODEX je imao rast od 0,93 indeksna poena i na kraju nedeljnog trgovanja iznosio je 147,87 indeksnih poena.

 

Zadružni savez

Info

Projekat Agro info punktovi