OSNOVAN FOND ZA ZAŠTITU, UREĐENJE I KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U BEOGRADU
 

Na teritoriji Beograda nalazi se 218.055 hektara poljoprivrednog zemljišta, što čini više od 69% njegove ukupne teritorije. Od toga je 205.832 hektara obradivo poljoprivredno zemljište. Poljoprivreda je jedna od najvažnijih grana privrede, sa visokim potencijalima za razvoj i proizvodnju i mogućnošću plasmana ovih proizvoda u Beogradu kao velikom potrošačkom centru, pa joj se mora posvetiti znatno veća pažnja. Radi toga, kao i radi realizacije Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Beograda, osnovan je budžetski fond za poljoprivredno zemljište. Skupština grada Beograda donosi Program rada Fonda za svaku godinu, i njime se utvrđuju vrsta, obim i dinamika radova i ulaganja sredstava. Fondom upravlja Sekretarijat za privredu.

Sredstva za rad Fonda obezbeđuju se aproprijacijama u okviru budžeta za tekuću godinu i naknadama za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta, odnosno davanjem u zakup poljoprivrednog zemljišta ili objekata u svojini Republike Srbije. Ova sredstva koristiće se za uređenje i prostorno planiranje poljoprivrednog zemljišta, dobrovoljno grupisanje parcela, odvodnjavanje i navodnjavanje, obeležavanje parcela državnog zemljišta, uređenje atarskih puteva, uređenje i opremanje protivgradne i poljočuvarske službe, poboljšanje kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta, melioraciju livada i pašnjaka i pretvaranje neobradivog u obradivo zemljište.

Iz Fonda će se finansirati i zaštita poljoprivrednog zemljišta (biološka rekultivacija), protiverozivne mere, podizanje vetrozaštitnih pojaseva, kontrola plodnosti i unetog mineralnog đubriva i pesticida u obradivo poljoprivredno zemljište, utvrđivanje postojanja opasnih i štetnih materija i studijsko-istraživački radovi u kojima se obrađuje problematika zemljišta.

Zadružni savez

Info

Projekat Agro info punktovi