VIŠI REGRESI ZA POLJOPRIVREDNIKE

Za regresiranje ratarske proizvodnje ove godine biće izdvojeno 14.000 dinara po hektaru, 2.000 dinara više nego 2009. godine. Po 4.000 dinara namenjeno je za nabavku deklarisanog semena i dizel goriva, a 6.000 dinara za nabavku mineralnog đubriva.  Proizvođači duvana ove godine imaju pravo na dodatnih 20.000 dinara subvencije po hektaru. Zahtevi se podnose Upravi za trezor od 1. maja do 30. juna i od 1. do 30. septembra.

Nastaviće se sa subvencionisanjem  kratkoročnih i dugoročnih kredita. Poljoprivrednici će moći da podignu kratkoročne kredite u iznosu od 50.000 do 900.000 dinara, a za imaoce robnih zapisa odobravaće se krediti od 1,2 do 2 miliona dinara. Rok vraćanja kredita je do 12 meseci, a odobravaće se preko komercijalnih banaka sa kamatnom stopom od 5% godišnje. Kod dugoročnih kredita neće se subvencionisati kamata, već 40 % kredita, dok će u ostatku iznosa učestvovati banke, a kamatna stopa će takođe biti oko 5%. Rok vraćanja dugoročnih kredita je od 5 do 8 godina, s  počekom od 1 do 3 godine, a odobravaće se u evrima, i to u iznosu od 5.000 do 300.000 evra. Prošle godine 8.200 poljoprivrednika preuzelo je više od 46,5 miliona evra dugoročnih i kratkoriočnih kredita.

Vlada Srbije usvojila je  Uredbu o premiji za mleko u 2010. godini, kojom je predviđeno da se iz budžeta po litri isporučenog mleka isplaćuje 1,50 dinara. Pravo na premiju ostvaruje se ako je korisnik predao najmanje 4.000 litara mleka tokom 3 meseca, ali ne više od 3 miliona litara mleka po kvartalu. Vlada Srbije usvojila je i Uredbu o regresiranju osiguranja životinja, useva i plodova.

Zadružni savez

Info

Projekat Agro info punktovi