Proizvodnja voća i povrća može biti veoma profitabilna kada je u pitanju izvoz. U cilju preduzimanja mera za osavremenjavanje sortimenta, tehnologije gajenja i zadovoljavanja zahteva tržišta, Privredna komora Beograda – Udruženje poljoprivrede i prehrambene industije i Zadružni savez Beograda u saradnji s Ministarstvom poljoprivrede, šumarstava i vodoprivrede, Poljopirvrednim fakultetom Univerziteta u Beogradu i asocijacijom "Srpski plodovi" organizuju sastanak na temu


IZVOZ VOĆA I POVRĆA - UVOĐENJE NOVOG SORTIMENTA
I PRAĆENJE ZAHTEVA TRŽIŠTA

  • "Mere Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za unapređenje voćarske proizvodnje"

- Kolinda Hrehorović, šef Odseka za proizvodnju i preradu voća, grožđa, povrća i preradu pića, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

  • "Savremeni trendovi u proizvodnji voća namenjenog izvozu"

- prof. dr Mihailo Nikolić, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu

  • "Izvoz voća i povrća u 2009. godini"

- Evica Mihaljević, direktorka "Srpski plodovi" AD

Sastanak će biti održan u utorak, 2. marta 2010. godine, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala na IV spratu, sa početkom u 11.00 časova.

 Za sve dodatne informacije i potvrdu Vašeg učešća možete se obratiti na telefon 2642- 483 ili na E-mail: emil@kombeg.org.rs

Zadružni savez

Info

Projekat Agro info punktovi