PODSTICAJNA SREDSTAVA U OBLASTI VOĆARSTVA I POVRTARSTVA
NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA - ZELENI PRSTEN

Sekretarijat za privredu Gradske uprave grada Beograda uputio je poziv svim zainteresovanim fizičkim licima – nosiocima poljoprivrednog gazdinstva upisanog u Registar poljoprivrednih gazdinstava ili upisanim članovima porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, da podnesu prijavu za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti voćarstva i povrtarstva na teritoriji grada Beograda za 2010. godinu – ZELENI PRSTEN. Maksimalni pojedinačni iznos podsticajnih sredstava je 2.250.000 dinara, a sredstva se mogu koristiti za:

  • podizanje novih zasada voćaka sa nabavkom i postavljanjem prateće opreme za zaštitu i navodnjavanje ovih zasada;
  • podizanje novih zasada povrća sa nabavkom i postavljanjem plastenika sa sistemom za navodnjavanje.

Sredstva će biti dodeljena u vidu bespovratne pomoći i to u visini od 50% od ukupne cene koštanja podignutog novog zasada voćaka i povrća sa opremom.

Uputstvo o uslovima za podnošenje prijava i kriterijumima za dodelu podsticajnih sredstava, prijava i drugi obrasci mogu se preuzeti u elektronskom obliku ili u Sekretarijatu za privredu, Beograd, Masarikova 5/XVIII.
Uputstvo za dodelu podsticajnih sredstava - ZELENI PRSTEN.pdf
Prijava.doc
obrazac 1.doc
obrazac 2.doc

Rok za podnošenje prijava sa pratećom dokumentacijom je 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva, a najkasnije do 2. aprila 2010. godine, do 16,00 sati.
Za dodatne informacije možete se obratiti na telefone broj: 3061-582 (kontak osoba Vladanka Isailović) i 3061-359 (kontakt osoba Ana Tešić).

Zadružni savez

Info

Projekat Agro info punktovi