POTPISANI UGOVORI S BANKAMA O KREDITIMA ZA POLJOPRIVREDNIKE

Dr Saša Dragin, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije, na konferenciji za medije, održanoj 11. marta 2010. godine, povodom potpisivanja ugovora s bankama o dugoročnim i kratkoročnim kreditima namenjenim poljoprivrednicima, istakao je da je podsticanje i razvoj tržišta poljoprivrednih kredita u Srbiji jedna od strateških aktivnosti Ministarstva.
Ministarstvo je potpisalo ugovore s 20 banaka, za 2 modela kreditiranja (kratkoročni i dugoročni), s ciljem da se dodatno podstakne tržište poljoprivrednih kredita. Banke koje su učestvovale su ProCredit, Komercijalna banka, Metals banka, NLB banka, Credit Agricol Srbija, Hipo-Alpe-Adria bank, Agrobanka, AIK banka, Čačanska banka, Erste banka, KBC banka, Kosovsko-metohijska, Opportunity banka, OTP banka, Banka Intesa, UBB banka, EFG banka, Societe Generale Srbija, Privredna banka Beograd, Credy banka Kragujevac. 
U 2009. godini u programu kreditiranja aktivno je učestvovalo 15 banaka, odobreno je 2,1 milijarda dinara kratkoročnih kredita i oko 2,3 milijarde dinara dugoročnih kredita.
Najviše odobrenih kratkoročnih kredita imala je Komercijalna banka, u ukupnom iznosu od 863 miliona dinara, a najviše dugoročnih kredita odobrila je ProCredit banka, u ukupnom iznosu od oko 1,4 milijarde dinara.

Zadružni savez

Info

Projekat Agro info punktovi