U PROCEDURI PREDLOG ZAKONA O OZNAKAMA GEOGRAFSKOG POREKLA


Odbor Skupštine Srbije za nauku i tehnološki razvoj, na predlog  Vlada Srbije, prihvatio je 15. marta 2010. godine  23 amandmana na Predlog zakona o oznakama geografskog porekla. Odbor je, između ostalih,  predložio i amandman kojim se precizira da organ za poslove intelektualne svojine, a ne Vlada kako je prvobitno predloženo, propisuje sadržinu zahteva za izmenu podataka o specifičnim karakteristikama proizvoda.
Predloženim zakonom uređuju se način sticanja i pravna zaštita oznaka geografskog porekla koja se upotrebljava za obeležavanje prirodnih, poljoprivrednih, prehrambenih i industrijskih prizvoda, proizvoda domaće radinosti i usluga. Geografska oznaka identifikuje određeni proizvod kao proizvod poreklom sa teritorije određene zemlje, regiona ili lokaliteta sa te teritorije,  koji je dugom upotrebom u prometu postao opštepoznat kao tradicionalni naziv proizvoda koji potiče sa tog područja. Kako je predviđeno, odredbe predloženog zakona ne bi se primenjivale na vino i rakiju i druga alkoholna pića u delu u kome su sticanje i sistem zaštite, kao i ostvarivanje prava korišćenja oznaka geografskog porekla na tim proizvodima uređeni posebnim propisom. U Zavodu za intelektualnu svojinu do sada su registrovane 52 oznake geografskog porekla među kojima su goveđa užička pršuta, svinjska užička pršuta, sremski kulen, homoljski ovčiji sir, pirotski ćilim, Sirogojno, leskovačko roštilj meso za pljeskavice i ćevapčiće, homoljski med, valjevski duvan čvarci i ariljska malina.

Zadružni savez

Info

Projekat Agro info punktovi