PROIZVOĐAČI SADNICA MUKU MUČE S VIŠKOVIMA


Gotovo istovremeno sa usvajanjem uredbe o podsticanju voćnih zasada, voćari koji uzgajaju sadnice za te iste voćnjake spaljuju neprodatu robu. Vlasnici rasadnika imaju problem sa prodajom sadnica za koji ne nalaze rešenje, a pojedini nisu prodali ni polovinu dobijenog sadnog materijala, pa čak ni po ceni koja je višestruko manja od dosadašnje. Prema njihovim tvrdnjama, sadnice se ne prodaju jer poljoprivrednici nemaju interesa za podizanje novih zasada, budući da su cene voća, pre svega jabuka, tako niske da se njihova proizvodnja ne isplati.

Vlada Srbije u planove razvoja poljoprivrede uključuje i podsticanje voćarstva, u kom cilju je usvojena uredba kojom se predviđa finansijska pomoć voćarima. Uredba je ipak za neke stigla prekasno - određivanje tajminga usvajanja podsticajnih mera je neka vrsta vrzinog kola. Da bi se mogao doneti program o podsticajnim sredstvima za voćarstvo, mora se imati uvid u stanje na terenu, a da bi poljoprivrednici planirali proširenje svojih voćnjaka, potreban im je obezbeđen novac jer ga sami nemaju. Pri tome, procedura prijavljivanja i dobijanja sredstava je dosta komplikovana i zahteva vreme, jer se za prijavljivanje na konkurs zahteva obimna dokumentacija, od analize zemljišta i njegove pripreme do fiskalnog isečka. To znači da za ovu sezonu voćari ne mogu računati da će dobiti pomoć za nove zasade.

Zadružni savez

Info

Projekat Agro info punktovi