SIEPA POZIVA FIRME NA SAJAM HRANE SIAL U PARIZU 

U skladu sa planom nacionalne promocije prehrambene industrije Republike Srbije, Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA), u saradnji sa Privrednom Komorom Srbije, i uz tehničku podršku USAID, organizuje nastup srpskih firmi na Sajmu prehrambene industrije SIAL u Parizu, koji će biti održan od 17. do 21. oktobra 2010. godine. Troškove zakupa izložbenog prostora i izgradnje štanda snosi u celosti SIEPA, a rok za dostavljanje prijava je 14. maj 2010. godine.

SIAL 2010 (www.sial.fr) je vodeći međunarodni sajam iz oblasti prehrambene industrije na tržištu EU, koji se, od 1964. godine, održava svake druge godine. Prošle godine Sajam je okupio više od 5.500 izlagača iz 101 zemalja, i više od 148.000 specijalizovanih kupaca i distributera iz više od 185 država. Srpski izvoznici su ostvarili više od 1.156 kontakata i ugovorili prodaju svojih proizvoda u vrednosti od 9 miliona evra. Poziv i prijava za učešće na Sajmu, kao i sve dodatne informacije mogu se naći na zvaničnom SIEPA sajtu: www.siepa.gov.rs .
Zadružni savez

Info

Projekat Agro info punktovi