POČELA SA RADOM ENERGANA NA SLAMU

Savremena farma svinja "Doža Đerđ" u Bačkoj Topoli, obezbediće potrebnu energiju za klimatizaciju svih objekata u svom kompleksu tokom cele godine pomoću energane savremene tehnologije. Energana, u koji je uloženo 1,6 miliona evra, i koja će za proizvodnju energije kao pogonsko gorivo koristiti sekundarnu sirovinu vezanu za ratarsku proizvodnju, pre svega slamu, puštena je u rad 8. juna 2010. godine. Realizacijom ovog projekta zaposliće se 25 novih radnika direktno u proizvodnji i 140 radnika kroz razne vidove kooperacije.

"Doža Đerđ" je osnovan 1946. godine u Bačkoj Topoli kao seljačka zadruga. Danas, "Doža Đerđ" A.D. iza sebe ima dugu tradiciju bavljenja ratarskom i stočarskom proizvodnjom. Kompletna ratarska proizvodnja koristi se za sopstvene potrebe i skladišti se u sopstvenim skladišnim kapacitetima. Glavna delatnost je proizvodnja svinja čije je meso obogaćeno Omega-3 masnim kiselinama.

Zadružni savez

Info

Projekat Agro info punktovi